Om UPS-prosjektet

Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS) er et prosjekt i regi av Norges forskningsråd/IT-funk.

Hovedmålsetningen i prosjektet kan oppsummeres slik: inkluderende og underholdende.

Mennesker med sammensatte lærevansker ønsker å bruke de samme underholdningsproduktene som befolkningen ellers, og derfor er det viktig å tilrettelegge populære dataspill og multimedia produkter. I prosjektet skal det også utvikles ny programvare, som er spesielt beregnet på målgruppen. Det er viktig at de spesialutviklede dataspillene og multimedia produktene tar opp i seg "det beste" fra produktene på det generelle markedet, dvs. en sterk vektlegging av produktenes underholdningsverdi. Dette betyr at vi vil legge stor vekt på at de spesialutviklede løsningene er inkluderende, dvs at befolkningen ellers også synes de er morsomme å bruke. Det er blant annet ønskelig at familie/venner skal ha glede av produktene som utvikles - da kan vi håpe på felles aktivitet og underholdning.

Mange har etterlyst et felles sted der de kan finne informasjon om gode og tilgjengelige produkter, utveksle informasjon og finne innhold som ikke er opphavsrettsbeskyttet. En av målsetningene i prosjektet er derfor å etablere et nettsted, der både mennesker med sammensatte lærevansker, foreldre, lærere og hjelpere kan legge ut og hente informasjon, dele og finne erfaringer og hente og legge ut lyd, bilder og video. Med andre ord skal nettstedet være en møteplass og en ide- og innholdsbank for målgruppen, foreldre og støtteapparatet.

I prosjektet skal det lages retningslinjer for utvikling av programvare, testkriterier, standardspill skal testes ut og mye annet. Prosjektgruppen har som mål å legge ut alle resultater på disse sidene (etter hvert på et eget nettsted). Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bidra i prosjektet, dersom du har kommentarer til noe av det du finner på UPS-sidene, hvis du har gode ideer osv.