Om stemint

Kort om prosjektet

I kjølevannet av konkursen i Nordisk Språkteknologi i 2003 oppsto det et vakuum i satsingen på norsk taleteknologi, og som en følge av dette har fremdriften i utviklingsarbeidet på dette fagfeltet vært svært liten. Dette forprosjektet er et resultat av Oppfordringer MediaLT har fått fra funksjonshemmede om å sette ny fart i arbeidet på dette fagfeltet. Formålet med dette forprosjektet er på denne bakgrunn å utrede muligheten for et utviklingsprosjekt som ved hjelp av stemmestyring forenkler interaksjonen mellom menneske og maskin. Prosjektets hovedmålgruppe er funksjonshemmede generelt og bevegelseshemmede, dyslektikere og synshemmede spesielt.

Den sentrale forskningsmessige utfordringen i forprosjektet vil være å kartlegge målgruppens behov for stemmestyring generelt, og prioriterte oppgaver spesielt, dvs hvilke oppgaver som bør prioriteres i interaksjonen mellom menneske og maskin. I arbeidet med å få til en nysatsing på fagfeltet vil det dessuten være både nødvendig og viktig å kartlegge statusen når det gjelder stemmestyring både nasjonalt og internasjonalt, kartlegge og stimulere arbeidet med en norsk språkbank og bygge opp et forskningssamarbeid med aktuelle forskningsmiljøer på området. Resultatene fra forprosjektet vil bli anvendt for å gi innspill til hvilke innsatsområder som bør prioriteres i et hovedprosjekt, og forprosjektet vil også gi oss kunnskap om funksjonshemmedes behov i forhold til stemmestyring.

Følgende representanter deltar i forprosjektet:
Aage Auby, Norges Blindeforbund
Laila Johnson, Dysleksiforbundet
Jan Gudmundsen, Norges Handikapforbund
Knut Kvale, Telenor
Torbjørn Svendsen, NTNU
Peter ErikPettersen, Max Manus
Geir Nøkleby, tidligere IBM-ansatt
Miriam Nes, MediaLT
Are Flyen, MediaLT
Morten Tollefsen, MediaLT
Magne Lunde, MediaLT