Om ressursnettverk (NFR)

Ressursnettverkene skal skape nasjonale møteplasser for forskning og innovasjon med deltakelse fra ulike typer aktører. Næringsliv, offentlig virksomhet og forskningsmiljøer kan sammen etablere IKT-faglige felleskap med utgangspunkt i VERDIKTs temaer. Nettverkene skal bidra til å strukturere nasjonal forskningsaktivitet innen IKT og på den måten legge grunnlag for nye forskningsprosjekter og innovasjonssamarbeid. Nettverkene vil også være ressurser i den forstand at de skal peke ut viktige nasjonale forskningsbehov innen sitt område. De skal profilere IKT-forskning og innovasjon, og være strategiske medspillere for VERDIKT. Nettverkene skal være rettet mot både forskning og innovasjon.

Ressursnettverkene skal være åpne for interesserte og relevante aktører innen IKT-forskning, ut fra den profilen nettverket selv beskriver i søknaden. Midlene skal ikke brukes til forskning, men til nettverksutvikling innenfor målene for ressursnettverk. Siden ressursnettverk er en prøveordning vil bevilgning i denne omgang gis for et år av gangen, men nettverkene bør ha et perspektiv på minst 3 års varighet. Programstyret vurderer videreføring av ordningen og støtte til de enkelte nettverkene etter det første året.

Hovedmål for ressursnettverkene

  1. Generere prosjekter – fortrinnsvis i form av søknader til VERDIKT
  2. Definere nasjonale forskningsutfordringer innen temaene, med et internasjonalt perspektiv der det er relevant
  3. Profilere IKT-forskning, bidra til formidling av IKT problemstillinger, forskningsresultater og innovasjon