Nyhetsbrev nr. 27 fra MediaLT

Julehilsen

Tradisjonen tro sender vi ut et nyhetsbrev ved juletider. Det oppsummerer noe av arbeidet vårt i 2013, og inneholder som vanlig mye spennende informasjon om interessante prosjekter og aktiviteter. God lesing!

Ta gjerne kontakt med oss på nyåret!

Bruk gjerne også muligheten til å dele artikler og andre sider på epost, Facebook og Twitter. Du finner også en egen MediaLT Facebook-side der du kan poste innlegg, diskutere og få med deg litt om det som skjer. Vi liker godt at du liker siden vår:
MediaLT på Facebook
http://www.facebook.com/MediaLundeTollefsen

For oss har det blitt en tradisjon å støtte et godt formål i stedet for å sende ut gaver til våre mange samarbeidspartnere. Årets julegave fra oss går til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Vi i MediaLT ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Brukervennlige nettsider

I 2013 har MediaLT jobbet mye med web og universell utforming. Vårt mål er å hjelpe de som vil ha brukervennlige nettsider, og vi prøver å motivere kundene våre til å forstå at det går an å bruke universell utforming til noe som er nyttig og spennende. Brukervennlighet handler ikke bare om teknisk validering, og MediaLT har derfor eksperter på visuell interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, IKT for funksjonshemmede, synstolking og mye mer. Vi vil gjerne delta i utviklingsprosjekter, og i 2013 har vi jobbet med både små ekspertvurderinger, brukertesting og store prosjekter. Vi merker at fokus på at mennesker har ulike forutsetninger og behov er større enn før, og det er en gledelig utvikling.
Gledelig er det også at forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven kom i 2013. Den konkretiserer hva det vil si at en nettside er universelt utformet i lovens forstand. Dette er derfor et fagområde alle nå må ta hensyn til, og som du kan bli dømt for ikke å etterleve. For oss er det imidlertid viktigst å få fram at brukervennlighet for alle er noe du vil tjene på å sikre. Det vil gjøre nettsidene bedre å bruke for alle.
Ta kontakt med oss, hvis du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet. Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden, og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss. På dette området trengs alle gode krefter!

Nyttige kurs

Vi ønsker å hjelpe deg til å ivareta universell utforming av teknologi på en god måte. Derfor tilbyr vi flere kurs på dette området. Interessene for disse kursene har vært god i 2013, og vi følger derfor opp med nye kurs på nyåret. Spesielt vil vi trekke fram kurset Gode nettsider med universell utforming, som vi får svært gode tilbakemeldinger på. Invitasjonen til neste kurs den 29. januar finner du her:
http://www.medialt.no/news/endagskurs-i-januar-gode-nettsider-med-universell-utforming/853.aspx
I tilleg kjører vi en rekke skreddersydde kurs for konkrete oppdragsgivere. I januar og februar skal vi blant annet kjøre flere kurs for Vestfold fylkeskommune og Stavangerkommune i brukervennelige dokumenter. Ta derfor kontakt med oss, hvis du ønsker å få et tilbud om et tilpasset kurs.

Bok om web og universell utforming

En av våre store milepæler dette året var utgivelsen av boka Web og universell utforming på Universitetsforlaget, der Morten Tollefsen var hovedforfatter. Boka har blitt veldigg godt mottatt. Den er lettlest, lærerik og inneholder mye du kan bruke i praksis for å lage nettsider som fungerer bra. I følgende artikkel kan du lese mer om boka og bestille den:
http://www.medialt.no/news/bok-om-web-og-universell-utforming/868.aspx
Vi takker Norges forskningsråd for støtten til prosjektet som førte fram til boka!

Eksempelsamling

Som et supplement til boka utviklet vi i sommer en nettbasert eksempelsamlingom web og universell utforming. Selv om eksempelsamlingen med fordel kan brukes i sammenheng med boka, er den fritt tilgjengelig og står helt på egne ben. Den er en ressurs for alle som jobber med universell utforming. Du finner den her:
http://www.medialt.no/eksempelsamling/index.html
Vi takker Deltasenteret for støtten til arbeidet med eksempelsamlingen.

Eplekjekt

Spesialutviklet programvare og tekniske hjelpemidler erstattes i økende grad av standardprodukter. Eksempler på dette er Apple-produkter med integrert tilgjengelighetsfunksjonalitet og app-aktivert tilbehør. Tilgjengelige standardprodukter gir for eksempel synshemmede mange nye muligheter, men også en del utfordringer. Ved tildeling av tekniske hjelpemidler får yrkesaktive og arbeidssøkende tilpasning og opplæring, men ved kjøp av standardprodukter finnes det ikke slike rettigheter. Det å bruke en skjermleser eller skjermforstørrer i standardprodukter er imidlertid like krevende som spesialutviklede hjelpemidler, og behovet for opplæring er dermed også like stort. Av denne grunn tok vi initiativet til Eplekjekt-prosjektet og en av de store utfordringene for sterkt synshemmede: mestre smarttelefoner.
I høst utviklet vi gratis læremateriell og tilbø gratis iPhone-kurs. Vi gjennomførte Både nybegynnerkurs og kurs for viderekommende. Prosjektet viste at behovet for opplæring i bruk av smarttelefon er større enn det vi trodde. Vi har lagt læremateriellet fritt tilgjengelig på web: http://medialt.no/ios/
Vi takker Blindemisjonen IL for støtten til Eplekjekt-prosjektet.
Prosjektet gjør at vi nå kan tilby både indivuduell og gruppebasert opplæring i bruk av iPhone og iPad. Det er bare å ta kontakt med oss, hvis du har behov for slik opplæring. I november gjennnomførte vi kurs for både Aust Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund og for Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund. I følgende arttikkel kan du lese om kurset i Aust Agder:
http://www.medialt.no/news/trauste-soerlendinger-aa-langt-i-fra/876.aspx

Synstolking

I 2013 har vi jobbet aktivt for å få synstolking ut på teatre og kinoer. I alt har vi startet tre prosjekter for å få dette til:
* FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet):
http://www.medialt.no/fres-fremtidens-synstolking/1189.aspx
* Synstolk nETT (SETT-prosjektet):
http://www.medialt.no/sett-synstolk-nett/1214.aspx
* Synstolk nETT på kino (SETT på kino):
http://www.medialt.no/news/foelger-opp-med-synstolking-paa-kino/875.aspx
Vi har til nå synstolket ca. 30 norske filmer. Foreløpig har imidlertid den synstolkede versjonen kun fulgt med som et ekstra spor på DVD-utgivelsen. Det vil si at den synstolkede versjonen ikke er vist på kino; bortsett fra på et par testforstillinger (der kinovisningen av bestevenner i 2009 er mest kjent). Derfor tok vi initiativet til prosjektet SETT på kino, som støttes av Norges Blindeforbunds Forskningsfond. Prosjektet er en oppfølger av SETT-prosjektet, som fikk støtte fra Deltasenteret.
I SETT-prosjektet jobbet vi med å finne fram til og teste ut brukervennlige og rimelige løsninger for distribusjon av synstolking i teatre, kinosaler og lignende. Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å bruke standardteknologi i stedet for spesialløsninger. Spesielt så vi på bruk av smarttelefoner som mottakere av synstolkingen. To hovedløsninger pekte seg ut:
* Et trådløst nettverk etableres i salen, som brukes til å sende synstolkingen til smarttelefonene.
* Synstolkingen lastes ned til smarttelefonen på forhånd, og når synstolkingen avspilles i kinosalen brukes avansert lydteknikk for å synkronisere synstolkingen med filmlyden i kinosalen.
Sistnevnte løsning kan kun anvendes på forhåndsinnspilt synstolking, mens førstnevnte løsning egner seg både for live synstolking og forhåndsinnspilt synstolking.
Løsningen med et trådløst nettverk ble brukt i forbindelse med en testforestilling på Nationaltheatret den 21. november 2013. Ti synshemmede testbrukere deltok da på en ordinær forestilling som ble synstolket på direkten av to synstolkere. Til tross for noen tekniske problemer ble løsningen godt mottatt av testbrukerne. I følgende artikkel kan du høre et innslag fra NRK kulturnytt om testforestillingen:
http://www.medialt.no/news/hoer-nrk-innslag-om-synstolket-teater/877.aspx
Samtaler er innledet med Nationaltheatret om å kjøpe inn løsningen, og om å sette opp forestillinger med synstolking i 2014. Videre planlegger vi å bruke Nationaltheatret som et utstillingsvindu med tanke på å få andre teatre til å kjøpe inn utstyret og sette opp forestillinger med synstolking.
I 2014 vil vi i prosjektet SETT på kino følge opp med synstolking av en kinoforestilling. Nærmere bestemt blir dette filmen Doktor Proktors prompepulver, som er basert på Jo Nesbøs bok med samme navn. Filmen har premiere den 14. mars. Her vil vi benytte løsningen som baseres på avansert lydteknikk. Dette betyr at så lenge den synstolkede versjonen er lastet ned til smarttelefonen på forhånd, kan du gå på hvilken som helst kinovisning av filmen og få den synstolket. Kan du tenke deg å være med å teste denne løsningen, er det fint om du kan ta kontakt med oss på e-postadresse info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10.
I tillegg har vi i 2013 jobbet med prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet), som støttes av Extrastiftelsen. Dette prosjektet vil pågå ut året 2014. Hovedmålet i prosjektet er å Legge grunnlaget for at synstolking får gjennomslag på nye arenaer som kino, TV og internett, og at tilbudet av synstolket norsk film økes. En av hovedaktiviteten i 2013 var å etablere et sertifiserende kurs i synstolking. Et slik kurs er nå etablert, og de fem første synstolkerne er sertifisert. Kurset er omtalt i følgende artikkel:
http://www.medialt.no/news/nye-synstolkere-klare-for-oppdrag/872.aspx
I 2014 vil to hovedaktiviteter stå sentralt i FRES-prosjektet:
* Samarbeide med NRK om å få til synstolking på TV.
* Utvide tilbudet av synstolking av levende bilder på internett.
Parallelt jobber vi med å produsere nye synstolkede DVD-filmer. Tre nye synstolkede filmer er nå snart klare for salg:
* Max Manus
* Hodejegerne
* Å begrave en hund
Allerede nå kan du ta kontakt med oss, hvis du ønsker å bestille en eller flere av disse filmene. Disse og øvrige norske filmer som er synstolket finner du på vår nettside: www.synstolking.no. Vil du holde deg oppdatert om synstolking, er det lurt å følge med på denne nettsiden.

Med vennlig hilsen
Oss i MediaLT
www.medialt.no