Workshop om rapportering av tilgjengelighetsfeil

Vi inviterer til workshop om rapportering av tilgjengelighetsfeil onsdag den 3. oktober klokken 13.00 – 15.00. Workshopen gjennomføres online, slik at det skal være enkelt å delta.

Skrevet av: Magne Lunde - 26.09.2018

iPhone med ulike applikasjoner på hjemskjermen.

MediaLT har siden 2017 ledet en dugnad for å få apper mer universelt utformet. Facebook-gruppa App-løftet har vært selve kjernen i dugnaden. Deltakerne er både funksjonshemmede, app-utviklere og fagpersoner. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi nå til workshopen.  

Arrangement på facebook

Det er opprettet et arrangement på facebook, der du kan holde deg oppdatert og melde deg på. Workshopen den 3. oktober kl. 13.00 - 15.00 gjennomføres online, og vi bruker videokonferanseløsningen appear.in. Det eneste du må gjøre for å delta er å gå til følgende nettadresse:

https://appear.in/medialt

Råd om feilrapportering

På workshopen vil Morten Tollefsen gi råd om feilrapportering. Vi skal også utveksle erfaringer for å bli flinke til å gi tilbakemeldinger om tilgjengelighetsfeil. Hovedmålgruppen er de som bruker hjelpeteknologi eller har nedsatt funksjonsevne. Utviklere er også velkomne for å si hvordan de foretrekker å få våre tilbakemeldinger. 

Nyhetsarkiv