Workshop i Linz, starten på et internasjonalt samarbeid?

Dataspill for funksjonshemmede er viktig. Nå skal en internasjonalt sammensatt gruppe jobbe med retningslinjer for spillutvikling. I tillegg jobbes det med å få på plass flere spennende aktiviteter!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.12.2005

Det er nå opprettet et internasjonalt styre som skal arbeide for å videreutvikle MediaLTs retningslinjer for spilltilgjengelighet, samt for å få spillutviklere til å ta hensyn til disse retningslinjene. MediaLT vil fortsatt ha en ledende rolle i dette arbeidet.

Det finnes enkelte miljøer som er opptatt av tilgjengelighet til dataspill. MediaLT har fokusert på dette i UPS-prosjektet, og det har tidligere blant annet vært gjennomført et svenskt prosjekt (Interagera) og et EU-prosjekt (TIM). Hovedfokus innen IT og funksjonshemmede har imidlertid vært pedagogikk og "mestring av dagliglivets gjøremål". Med den store plassen underholdene programvare faktisk har fått i samfunnet er det kanskje ikke rart at flere begynner å skjønne at også funksjonshemmede har behov for dataspill. Vi i MediaLT er i alle fall veldig glade for at det nå ser ut til å kunne bli en internasjonal og kvalitativt god satsing på dette området.

Workshop

24. og 25 november ble det arrangert en workshop om dataspill og funksjonshemmede ved universitetet i Linz. I tillegg til å diskutere hva forskjellige miljøer har gjort på området ble ulike teknikker og løsninger vist og testet ut.

I Linz var det nokså mye fokus på synshemmede og dataspill. Noen løsninger fungerte helt klart dårligere enn andre, men dette er vel også naturlig - mye av det som ble vist fram er forskning, og utradisjonelle løsninger kan vise seg å bli spennende på sikt. En ting er det likevel viktig å poengtere: dataspill skal oppføre seg som dataspill - de skal være morsomme, spennende, utfordrende, ... Løsninger for funksjonshemmede kan lett bli for kompliserte, og da mister man lett noe av inspirasjonen! Dette er aller viktigst for små barn, men har nok en helt generell betydning også! På bildet tester Magne Lunde et av spillene fra TIM-prosjektet. Disse kan lastes ned fra http://www.timgames.org/.

[Bilde: Magne tester dataspill]

Forskningssamarbeid

MediaLT og Universitetet i Linz har et forskningssamarbeid knyttet blant annet til utvikling av retningslinjer for dataspill og tilgjengelighet. Retningslinjene oppdateres/videreutvikles på engelsk, og alle kan lese dem og komme med kommentarer. Et internasjonalt sammensatt styre vil ta stilling til om endringsforslag, nye punkter skal legges til eller om noe skal fjernes. Du finner retningslinjene på gameaccess.medialt.no.

MediaLT vil jobbe for å få til et større internasjonalt samarbeid, og en mulig vei å gå er et EU-prosjekt. Deltakerne i Linz var enige om at prosjekt var nødvendig, ønskelig og forskningmessig svært spennende og utfordrende.

Nyhetsarkiv