Quiz om universell utforming

To studentoppgaver i prosjektet Stabile testsider er nå publisert: Oppgaven Easyquizy (quiz om universelll utforming) og oppgaven Universal Design Guidelines.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.12.2017

W3c wai logo

Vi lærer av våre feil; også på området web og universell utforming. Derfor har MediaLT i år arbeidet med prosjektet Stabile testsider, der hovedmålet er å utvikle et sett med testsider for WCAG-feil. Ambisjonen er at testsidene skal bli en viktig ressurs for å vurdere ulike testverktøy, men også for å lære studenter og kursdeltakere ulike suksesskriterier i WCAG. Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret). MediaLT samarbeider med Universitetet i Oslo om prosjektet, og dette samarbeidet har nå ledet fram til to studentoppgaver.

  • Easyquizy
  • Unidersal Design Guidelines 

En quiz kan hjelpe utviklere

I oppgaven Easyquizy reiser studentene Marthe Nikoline Elsrud, Lukas Vannini, Sandra Murzynowska, Thach Khoi Pham og Tan Hung Nguyen problemstillingen om en quiz kan være med på å gjøre det bedre for utviklere å følge retningslinjer for universell utforming. I oppgaven utforsker de også om utviklere kan lære seg mer om Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0) gjennom en quiz. Studentene konkluderer med at en quiz kan være til hjelp for utviklere når de skal lage universelt utformede løsninger.

Hvordan få utviklere til å følge opp det de har lært?   

I oppgaven Universal Design Guidelines drøfter studentene Gard Olsen, David Puente og Markus Sørem hva som skal til for at personer som har vært på kurs om web og universell utforming følger opp det de har lært. Studentene er opptatt av å finne løsninger som gjør det enkelt for utviklere å ta i bruk kunnskapen på det tidspunktet de selv trenger og ønsker det, og mener at Universal Design Guidelines kan være løsningen.

Begge oppgavene er publisert på nettsidene til prosjektet Stabile testsider.

Nyhetsarkiv