Ny versjon av Jaws (6.2)

Norsk versjon av Jaws 6.2 er klar for nedlasting. Skjermleseren har mange forbedringer og tillegg sammenliknet med versjon 5.1, som var forrige versjon.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 13.06.2006

Jaws er en av de mest brukte skjermleserne i verden. Mange av MediaLTs elever, personer på ulike arbeidsplasser, studenter og elever i grunnskolen bruker denne skjermleseren. Som en informasjon til våre samarbeidspartnere har vi laget en kort oppsummering over nyhetene i Jaws 6.20.

Den forrige Jaws-versjonen på norsk var 5.10, og det har absolutt skjedd endringer! Vår klare anbefaling er at alle bør oppgradere sin Jaws: verden går fremover, og oppdaterte hjelpemidler er en forutsetning for at PC og standard programvare skal fungere best mulig!

Forklaringene i dette dokumentet er ikke utfyllende. Bruk hjelpesystemet i Jaws for å få mer detaljert hjelp om ny funksjonalitet. Minimale endringer, f.eks. endringer av kontroller (radioknapper til lister eller liknende) er ikke tatt med under.

Jaws egenskaper

Opplæringskommando i Hjelp menyen: Åpner FS Reader, og gir tilgang til daisy-bøker som gjennomgår grunnleggende funksjoner i Jaws. FSReader Demo kan kun brukes for å lese DAISY bøker laget av Freedom Scientific.

Lage tilpassede etiketter: En funksjon som gjør at html-sider, skjemaer mm. kan tilpasses for å bli langt mer forståelige. Dette kan brukes i HTML/IE, Word og Adobe/reader.

Hurtiglesing og sammendrag: Hurtiglesing vil annonsere første linje i hvert avsnitt (standardvalg). Ctrl+Ins+Pil ned starter opplesingen og Ctrl+Shift+Ins+Pil ned gjør det mulig å sette ulike instillinger. Sammendrag er en funksjon som lager lenker til aktuelle posisjoner i dokumentet (knappen er tilgjengelig i sammendrag-boksen, Ctrl+Shift+Ins+Pil ned).

Tilpasse listevisninger: Du kan bestemme hvordan Jaws leser opp/viser ulike kolonner i en listevisning (f.eks. i Min Datamaskin). Du kan videre lese en gitt kolonne vha. Ctrl+Ins+1--0.

Gjenkjenning av språk: Jaws forsøker å kjenne igjen språk og å lese dette med riktig stemme/talesynthese. Funksjonen har tidligere kun vært tilgjengelig i Internet Explorer.

Utvidet støtte for fremdriftslinje: Du kan angi hvor ofte Jaws skal annonsere status til fremdriftslinjer. Slike linjer brukes f.eks. ofte i forb. med installasjoner for å vise hvor langt prosessen har kommet.

Unicode støtte: Jaws støtter nå "unicode", noe som f.eks. gjør at det er mulig å lese arabisk (krever naturligvis en egnet talesynthese).

Indiker ny linje: Gjør det mulig å få en lyd ved ny linje.

Tvunget skrivebeskyttelse: Dette er en funksjon som antakelig er mest aktuell for maskiner i nettverk og maskiner som brukes av mange personer. Krysses det av for dette valget (i Windows systemparametre) kan ikke Jaws-filer endres.

Avkryssingsboks for tabellindikasjon: Denne er flyttet fra HTML til tekstbehandling (konfigurasjonsverktøy). Krysses det av for dette valget indikeres antall rader/kolonner når du går inn i en tabell og det gis en annonsering når du går ut av tabellen.

Heksadesimale tegn: Trykk Num5 raskt tre ganger for å høre verdien (ascii/heksadesimal velges i konfigurasjonsverktøy, Instillinger, grafikk og symboler).

Fletteskjemaer, Plassmerker og Webinnstillinger: Brukes fletteverktøyet for å ta vare på tidligere innstillinger tas også skjemaer, personlige webinnstillinger, plassmerker og lyder med. Du blir ikke spurt om du vil flette tidligere instillinger, men må velge Fletteverktøyet for å få gjort dette.

Pakkeverktøy: Dette verktøyet kan nå startes vha. Ins+F2.

Windows kjør: Jaws kan nå startes ved å trykke Win+R, skrive jaws51, jaws62 osv. Vil du starte Jaws med standardinstillinger skriver du: Jaws62 /default

Utvidet redigeringsmodus: Funksjonen er slått av som standard (velges i Konfigurasjonsverktøy/Tekstbehandling). Velges funksjonen vil du få mer kontroll/større nøyaktighet, ulempen er at responstiden kan bli dårligere i enkelte applikasjoner. Redigering i VB kombinasjonsbokser er også forbedret.

Ekstra støtte for skjermtastaturer: Funksjon som gjør det mulig å bruke skjermtastaturer med Jaws (kan i noen tilfeller reduser makrofunksjonalitet mv).

Ins+F2: Nye valg er, Jurster punktinnstillinger, Tilpass listevisning og Hurtiglesing verktøy

Forbedret lesing i redigeringsvinduerPAC Mate Desktop: Dette er en funksjon som gjør at stasjonær PC kan styres med Pac Mate. Hvis du ønsker at denne funksjonen skal aktiveres krysser du av i grunnleggende instillinger for Jaws. Det er også mulig å benytte PCens høyttalere for output mm (dette kalles "Fjenaksess tale og punkt").

Les automatisk MS-DOS vinduer: Innholdet av slike vinduer leses automatisk.

WlmAdmin støtte: Nytt system for håndtering av ILM-lisenser. Dongle-lisenser er tilgjengelig.

Nye kommandolinjebrytere for installasjon

Feilrapportering: Feilrapportering kan nå sendes til Freedom Scientific for mer grunndig analyse.

Ekstern tilgang for Citrix og Terminal Services: Jaws kan brukes som klient. Programmet installeres på server, og du trenger en fjernlisens.

Taleinnstillinger ved pålogging: Startes Jaws automatisk kan man navigere i påloggingsboksen. Taleinstillingene til siste bruker benyttes.

Brukerspesifikke og delte profiler: Nå kan Jaws settes opp med både brukerspesifikke og standard instillinger. Standardinstillingene benyttes dersom brukeren ikke har egne konfigurasjonsfiler. Jaws legges nå også inn i en ny standardmappe (under programfiler).

Ny video støtte: Gjør at Jaws fungerer bedre på maskiner med flere skjermer.

Skriptkonstruksjon: Nye parametre til kommandolinje versjon, fler funksjoner og ny standardmappe.

Punkt

Det er mange nye funksjoner for forbedret punktstøtte. Noen er tatt med under.

Automatisk gå videre modus: Gjør at leselista flyttes automatisk. Hastigheten kan endres mens lesing pågår.

Kortmeldinger i punkt: Viser korte meldinger på leselisten en liten stund. Hvor lenge

Automatisk bytte mellom struktur og linjemodus

Automatisk linjeskift: Funksjonen er valgt som standard, og gjør at en leselinje forsøker å vise hele ord på slutten, i stedet for å dele ordene.

Ny statusinfo på leselist

Tale og punkt synkronisering: Bedre synkronisering av tale og punkt på web-sider.

Nye drivere for flere leselister: Focus, Alva

Midlertidige punktinstillinger: Trykkes Ctrl+Ins+B kan følgende nye valg gjøres:

 • Kortpunkt Utelat stor bokstav
 • Kortpunkt Ekspander aktuelt ord
 • Hurtigmeldinger
 • Automatisk panorering modus
 • Automatisk linjeskift
 • Bruker panoreringsmodus

Braille Viewer: Dette programmet viser på skjermen det som vises på en leselist. Et nyttig program for å demonstrere hvordan Jaws fungerer, og for f.eks. lærere som ønsker å følge med i en undervisningssituasjon.

Skrivemodus for Focus Braille leselister: En ny funksjon gjør at du kan skrive punkt, dvs. at tastetrykkene ikke oppfattes som Jaws-kommandoer.

Internet Explorer

Nye valg i personaliserte web-innstillinger (vises ikke i verbositet dialogboksen, Jaws+V):

 • Øk og Minsk linjelengde
 • Øk og minsk ikke link tekst innstillingene

Les bare merkede tabelloverskrifter: Gjør at kun skikkelig merkede overskrifter i tabeller (IE og Adobe Reader) leses opp.

Nye lesekommandoer i tabeller (IE og Adobe):

 • Les fra starten av raden til den aktuelle cellen Ins+Shift+Home
 • Les fra den aktuelle cellen til slutten av raden (Ins+Shift+PgUp)
 • Les aktuell kolonne (Ins+Shift+Num5)
 • Les fra toppen av kolonnen til den aktuelle cellen (Ins+Shift+End)
 • Les fra den aktuelle cellen til bunnen av kolonnen (Ins+Shift+PgDn)

Kontroller hvordan JAWS bruker stilark:

 • Importerte stilark
 • Toppnivå stilark
 • Ignorer stilark

Nye hurtigtaster for navigering:

 • a: neste anker
 • c: neste kombinasjonsboks
 • e: neste redigeringsboks
 • i: neste element på en liste
 • r: neste alternativknapp
 • x: neste avkryssingsboks
 • z: neste inndeling
 • Shift+Punktum: neste element
 • Shift+Komma: forrige element

Tastene kan brukes med Shift for å gå til forrige, eller Ctrl+Ins+Bokstav for å få opp en liste. Dette fungerer også med bokstavvalg fra Jaws 5.1, f.eks. b for knapper. Kommandoen Ins+F3 kan brukes for å få opp alle disse listene (elementer på siden).

Bedre støtte/ytelse for grafikk: Sider med mye grafikk fungerer bedre.

Rad og kolonnelesing: Win+. leser aktuell kolonne, Win+, leser aktuell rad.

Jaws søk: Begynner fra starten av siden hvis slutten av siden nås uten at info. finnes. Tilsvarende starter søket på bunnen hvis starten er nådd: wrapping.

Automatisk hør tabellinformasjon

Støtte for Scope attributtet

Microsoft office

Flere forbedringer og tillegg, her satt opp i stikkordsform.

Outlook

 • Les MSAA informasjon (Alt+Ctrl+Shift+M leser mer info. om et objekt)
 • Forbedret Kalender funksjonalitet i Outlook 2003
 • Ins+Win+R går til påminnelse, samme tast brukes for å gå tilbake
 • Jaws leser automatisk statuslinjen (overlappende avtaler, kontoen meldingen sendes fra mm)
 • Automatisk lesing av meldinger: Jaws leser ikke meldingen automatisk etter at den er åpnet.

Word

 • Dokking av verktøylinjer i Word (gjør at verktøylinjene ikke så lett kommer i veien)
 • Lage tilgjengelige tabeller vha. bokmerker
 • Bedre støtte for Formateringsverktøylinjen
 • Automatisk hør fontstørrelse når det skjer endringer
 • Se bort fra titler i Word og Excel
 • Advarsel om at lesevisning ikke støttes, og info. om hvordan visningen endres
 • Dokumentspesifikke skjemaer
 • Hjelp indikasjon for skjemafelt (Jaws leser statuslinjen)
 • Automatisk gjenkjenn felt i beskyttede dokumenter
 • Ny stemme for tabelloverskrifter (settes opp med Stemme-aliaser i Konfigurasjonsverktøy)

Excel

 • Mer hjelp for diagramveiviseren
 • Definer rad og kolonneoverskrifter
 • Automatisk hør tekstattributter (bruk automatisk grafikkgjenkjenner, Ctrl+Ins+G)
 • Slå av annonsering av overvåkning celletitler
 • Hør overskrifter når du leser overvåkningsceller
 • Flere detaljer for å fjerne brukerdefinerte innstillinger

Microsoft Access

 • Alt+Ctrl+Pil opp går til første celle i aktuell kolonne
 • Alt+Ctrl+Pil ned går til siste celle i aktuell kolonne

PowerPoint

 • CTRL+SHIFT+D annonserer størrelsen på et objekt i punkter og tommer.

Andre programmer

Adobe/reader: Flere verbositet-instillinger for lesing av tabeller.

AOL Media Player: Jaws har lagt inn støtte (spesielle konfigurasjonsfiler) for dette programmet.

Corel WordPerfect 12: Jaws har lagt inn støtte (spesielle konfigurasjonsfiler) for dette programmet.

Formatta Filler: Jaws har lagt inn støtte (spesielle konfigurasjonsfiler) for dette programmet.

TaxACT 2003: nye scriptnavn

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter