Masteroppgave om app-tilgjengelighet og sluttbrukeres påvirkningskraft

MediaLT har samarbeidet med NTNU Gjøvik og mastergradsstudent Bjørg Andrea Lysbakken om prosjektet App-løftet. Nå er masteroppgaven publisert.

Skrevet av: Magne Lunde - 21.08.2017

Bjørg Andrea Lysbakken

Hvilke metoder fungerer best for å rapportere tilgjengelighetsutfordringer i apper? Hvilken påvirkningskraft har sluttbrukere når slike utfordringer rappporteres?  Dette er sentrale spørsmål i prosjektet App-løftet, som MediaLT gjennomfører med støtte fra Deltasenteret (forskningsprogrammet UNIKT).

Bare ett av 50 problemer fikset 

I prosjektet har MediaLT samarbeidet med NTNU Gjøvik og mastergradsstudent Bjørg Andrea Lysbakken. Mastergradsoppgaven hennes omhandler tilgjengelighet i mobilapper og hvordan tilbakemeldinger fra sluttbrukere på tilgjengelighetsproblemer i apper blir tatt tak i av firmaene som står bak dem.

- Bare ett av 50 innrapporterte app-problemer ble fikset i løpet av 30 dager. Det tyder på at vi fortsatt har en vei å gå for å få til et effektivt samarbeid mellom sluttbrukere og firmaer om å bedre app-tilgjengeligheten, framholder Bjørg Andrea Lysbakken.

Testet på nytt etter en måned

MediaLT veiledet Lysbakken med å finne temaet for oppgaven og bidro med råd underveis i mastergradsarbeidet. Tilbakemeldinger på tilgjengelighetsproblemer i 50 apper fra norske topplister ble sendt inn via App Store eller epost. Problemene var knyttet til bruk av skjermleseren VoiceOver. Etter en måned ble appene testet på nytt for å se om problemene var løst. I tillegg til eksperimentet ble tre personer intervjuet om deres erfaringer med å sende tilbakemeldinger på tilgjengelighetsproblemer i apper, og hvilken effekt det har.

Viktig at flere engasjerer seg

Bjørg Andrea forteller hvorfor hun valgte å fokusere på temaet tilgjengelighet innen IKT i oppgaven: - Det handler om rettferdighet. Alle som vil bør få muligheten til å bruke produktene og tjenestene som tilbys digitalt. Vi blir bare mer og mer avhengige av IKT-baserte løsninger for å delta i samfunnet og få tilgang på viktig informasjon. Da er det ekstremt viktig å sikre at disse fungerer for alle. Det er tydelig at det fortsatt er mange utfordringer på dette området, og et behov for at flere engasjerer seg så vi kan finne gode løsninger sammen, understreker Lysbakken.

Prosjektet App-løftet har gjort inntrykk

Samtidig med at Bjørg Andrea Lysbakken begynte å jobbe med masteroppgaven, startet MediaLT en Facebook-side med navn App-løftet. Her kan folk dele problemer de opplever i apper og samarbeide om å sende tilbakemeldinger til firmaene som står bak dem. Bjørg Andrea forklarer at det å være medlem i denne gruppen, har gitt et innblikk i hvor mange problemer folk møter på i apper hver dag. For eksempel problemer knyttet til bruk av appene sammen med skjermlesere som VoiceOver. - Det har gjort stort inntrykk, sier Lysbakken.

Ekstra motivasjon til å lære mer 

Lysbakken har nå fullført sin master i interaksjonsdesign. Hun forteller at å jobbe med oppgaven har gitt ekstra motivasjon til å fortsette å lære mer om tilgjengelighet og universell utforming fremover. – Jeg kommer til å ta med meg all den nye innsikten jeg har fått inn i arbeidslivet, og jeg ønsker å jobbe for å bidra til utvikling av apper og digitale løsninger som er tilgjengelige og brukervennlige – for alle, avslutter Lysbakken.

Vi i MediaLT vil takke Bjørg Andrea Lysbakken for det gode samarbeidet og gratulere henne med mastergradsoppgaven.

Lenker

Mastergradsoppgaven: Digital feedback channels as platforms for solving accessibility problems

Facebook gruppen: App-løftet

Nettsidene til prosjektet App-løftet

 

Nyhetsarkiv