Invitasjon til fagdag om universell utforming av moderne samarbeidsverktøy (Office 365)

Velkommen til en spennende samling om universell utforming og viktige IKT-verktøy!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 03.04.2019

To hender skriver på et PC-tastatur, ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Det er imidlertid viktig at du gir beskjed dersom du har meldt deg på og noe kommer i veien så du ikke får vært med. Da kan en som står på venteliste få plassen din.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Morten Tollefsen

908 99 305, morten@medialt.no

Meld deg på fagdagen

Fagdagen er i regi av Team FYS: et initiativ til å få arbeidsdagen bedre for alle.

Tid:

25. april 2019 kl. 09:00 – 14:30

Sted:

Microsoft, Lysaker Torg 45

Team FYS-prosjektet

Microsofts verktøy er i utgangspunktet ganske tilgjengelige (universelt utformet). Likevel er det urovekkende å se at disse verktøyene er med på å hindre mange med nedsatt funksjonsevne fra å delta i studier og arbeidsliv. I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hvorfor, og benytte aktiv brukermedvirkning for å etablere et varig brukersamarbeid blant studenter og yrkesaktive mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle interesserte er velkomne deltakere, og det vil bli lagt stor vekt på seriøsitet og taushetsplikt. Vi ønsker å la det være opp til nettverket å vurdere om fagpersoner, leverandører av hjelpeteknologi eller andre skal få delta. Hovedmålet er å etablere en arena der funksjonshemmede kan dele erfaringer, hjelpe hverandre, diskutere arbeids- og studierelaterte problemstillinger, rapportere tilgjengelighetsfeil, foreslå forbedringer av Microsofts programvare og så videre.

Vil du delta i Teamet?

Team FYS skal først og fremst bli et brukernettverk der funksjonshemmede kan dele erfaringer og bidra til at Microsoft Office 365 blir best mulig for flest mulig. Deltakerne i nettverket forplikter seg ikke til å bidra mer enn de selv har kapasitet og lyst til. De som ønsker å bli med får en invitasjon til Microsoft Teams (og teamet heter Team FYS).

Nøyaktig hva nettverket skal bli er det opp til nettverket å bestemme. Det vi skal forsøke er å gi innspill til Microsoft. Det kan også bli korte opplærings-aktiviteter, seminarer og workshops. Alle med nedsatt funksjonsevne er velkomne som deltakere, men nettverket er nok aller mest aktuelt for studenter og de som har eller søker jobb.

Ressurssamling

Vi vil dele noe med alle som kan ha nytte av brukernettverkets erfaringer. Derfor har vi alt startet med å lage en liten ressurssamling. Ta gjerne en titt, og gi beskjed hvis du har noe du vil dele eller du har forslag til samlingen:

https://smartja.no/o365/

Program

Det blir mindre justeringer i programmet. Hovedinnholdet er imidlertid på plass, og derfor sendes invitasjonen ut.

Start 
Slutt 
Tema 
Ansvarlig 
09:00 
09:09 
Velkommen 
Ole Tom Seierstad 
09:10 
09:24 
Funksjonshemmede og arbeid: utfordringer og mulige tiltak 
Magne Lunde 
09:25 
09:44 
Team FYS-prosjektet 
Morten Tollefsen 
09:45 
10:15 
Samarbeidsverktøy i Office 365: hva finnes i dag og hvordan ser framtiden ut? 
Microsoft 
10:15 
10:30 
Pause 
 
10:30 
10:59 
Hvordan var overgangen til Office 365 for en med skjermleser? 
Lars Bjørndal
11:00 
11:29 
Microsoft og universell utforming (MS Accessibility Team, tilbakemeldinger, …) 
Microsoft 
11:30 
12:00 
Ulike plattformer: økte muligheter eller enda mer kompleksitet? 
Morten Tollefsen 
12:00 
13:00 
Lunsj 
 
13:00 
14:30 
Panel og diskusjon 
Trond Ausland 

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter