Har du erfaring med Canvas

Det er viktig at en av de mest brukte læringsplattformene er universelt utformet. Det vil MediaLT hjelpe til med, og da trenger vi at du deler dine erfaringer!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 17.06.2019

En puslespillbrikke med teksten

I samarbeid med blant annet OsloMet, NTNU og Funkis skal MediaLT vurdere hvor tilgjengelig (universelt utformet) Canvas er.

Det er imidlertid mennesker med nedsatt funksjonsevne som har brukt Canvas på ordentlig, som har de viktigste erfaringene. Vi har laget et veldig kort og enkelt tilbakemeldingsskjema. Kan du bidra med dine erfaringer, enten du er elev, student, lærer, foresatt eller om du har brukt Canvas i andre sammenhenger.

Vi vil bruke erfaringene for å påvirke utviklerne til å lage en løsning som fungerer for alle! Det er de uten tvil interesserte i, og det er alt gjort mye for at Canvas skal følge WCAG og andre retningslinjer for tilgjengelighet.

Gi din tilbakemelding her

På forhånd tusen takk for hjelpen.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter