En dugnad for å få apper mer universelt utformet

MediaLT startet arbeidet med å forbedre universell utforming i apper i 2017. Egentlig startet vi lenge før på profesjonell basis, dvs. som konsulenter i utviklingsprosjekter og gjennomgang/vurdering av eksisterende apper. I 2017 inviterte vi imidlertid til et dugnadsarbeid, og det har vært vellykket, nyttig og spennende!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 01.02.2018

iPhone med ulike applikasjoner på hjemskjermen.

App-løftet

Facebook-gruppa App-løftet har vært selve kjernen i dugnaden vår. Deltakerne er både funksjonshemmede, app-utviklere og fagpersoner.

I gruppa er rapportering av tilgjengelighetsfeil hovedfokus. Imidlertid vil det alltid dukke opp litt andre ting i slike grupper også. Rekruttering av brukertestere har for eksempel blitt gjort av ulike aktører.

Velkommen til Facebook gruppa App-løftet. Det er behov for brukere, fagpersoner, utviklere, app-tilbydere - alle som vil at teknologi skal kunne brukes av alle:
Facebook-gruppa App-løftet

Hvordan rapporteres feil?

Vi har gjennomført en ganske omfattende kartlegging av hvor effektivt det er å gi tilbakemeldinger til app-utviklere om tilgjengelighet. Vi har delvis sammenliknet tilbakemeldinger i åpne medier (app-butikker og sosiale medier) med lukkede tilbakemeldinger (rett fra apper, epost, web-baserte skjemaer). Videre har vi forsøkt å vurdere hvor effektivt det er med ren tekst sammenliknet med for eksempel bruk av video. Hovedkonklusjonen er at:

 • Åpne medier fungerer best, blant annet fordi flere brukere kan kommentere. Vi har nok også sett eksempler på at tilbakemeldinger på Facebook utgjør en litt større "trussel" enn en mail som kan besvares med et mer eller mindre uforpliktende svar.
 • Video fungerer ofte bedre enn tekstbeskrivelser. Utviklere vet ikke alltid mye om hjelpeteknologi. Det å se i praksis hvordan noe fungerer og få forklaringer på hvordan ting burde ha vært er nyttig. Det har vi fått mange tilbakemeldinger på.

Vi har etter vært samlet en stor mengde videomateriale som også kan brukes for å eksemplifisere både enkle og avanserte tilgjengelighetsproblemer.

Det har vært gjennomført en master-oppgave som en del av prosjektet. Oppgaven viser at ting tar tid, og den samme erfaringen deles i resten av prosjektet.

Morten Tollefsen har skrevet en veileder om rapportering:
Hvordan skal du rapportere feil i apper?

Funker tilbakemeldinger om tilgjengelighetsfeil?

I App-løftet har vi besvart en rekke henvendelser fra app-utviklere. Imidlertid er det få som tydelig presiserer når tilgjengelighetsproblemer er rettet. Vi har derfor fulgt godt med på oppdateringshistorikk, noe som er krevende fordi oppdateringsbeskrivelsene er så mangelfulle. Det har derfor vært stort behov for retesting (omattattogomattatt) for å sjekke om noe endres.

Her er noen eksempler på hva utviklere selv skriver om oppdateringene sine:

 • Digipost: Appen oppdateres regelmessig slik at den fungerer best mulig på din mobil. Last ned siste versjon for å få alle de nye funksjonene og forbedringene. Takk for at du bruker Digipost.
 • Google disk: Ytelsesforbedringer og feilrettinger.
 • JustEat: Flattbrødets historie kan spores helt tilbake til år 30.000 f.Kr. Siden den gang har vi mennesker forbedret den opprinnelige matvaren med lekkert fyll og eksotisk topping. "Pizza-Oppdateringen" (Eller versjon 2316.4 av flattbrød), som vi kjenner den idag, er en relativt ny forbedring som noen kreative napolitanere kom på i det 16. århundre. Som en håndfull friske basilikumblader strødd over en rykende varm og fersk pizza, tilfører også våre oppdateringer det lille ekstra til vår Just Eat-app. Det er nemlig de små tilpasninger som gjør hele forskjellen. Vi er stolte av å kunne avsløre Just Eat-appens splitter nye utseende. Men det nye design er bare toppen av kransekaken. Vi har nemlig også forbedret appens funksjoner, fjernet bugs og strømlinjeformet prosessen.
 • NRK Super: Vi har justert fonter og farger. Kanskje du ser det? I tillegg har vi rettet noen feil vi håper du ikke har sett.
 • WordPress: Ingen nye bjeller og fløyter, bare trinnvise forbedringer for å gi deg en raskere, mer stabil app. Det er ikke gull alt som glimrer – noen ganger er det kode! Knapp
 • YouTube: Vi har rettet opp feil, forbedret ytelsen, gått ut med søpla, klipt plenen, og nå trenger vi en høneblund.

Selv om ting tar tid og det krever mye å følge opp tilbakemeldinger, har App-løftet ført til at mange apper har blit mer tilgjengelige. Noen eksempler:

 • 0700 Taxi: manglende labeler til felt, knapper uten alternativ tekst
 • Avinor: Kontroller som ikke kan brukes med VoiceOver eller bryterstyring. Appen er fortsatt ikke helt tilgjengelig, men det er igangsatt et seriøst arbeid som gjør at hver ny versjon har forbedringer.
 • Doodle: Kontroll som ikke lot seg velge med tastatur, VoiceOver eller bryterstyring.
 • Dropbox: Full app-krasj når VoiceOver var på.
 • Dropbox: Feil språk.
 • Facebook: Ikke mulig å logge ut med VoiceOver. Lik-side fungerer ikke med VoiceOver, tastatur og brytere. Når ikke kontrollene for videoavspilling. Funksjonalitet for lagrede elementer nås ikke.
 • Helsenorge: Blank skjerm med VoiceOver etter logginn. Kan heller ikke brukes med bryterstyring.
 • Jodel: Får vist kun 5 jodler med VoiceOver/brytere.
 • Kolonial.no: Massevis av forbedringer.
 • Outlook: Feil språk på alternative tekster.
 • Ruter reise: Ikke mulig å sjekke hva som er valgt (i nærheten eller sist besøkte). Heller ikke mulig å høre med VoiceOver at dette er valgbare elementer.
 • Skandiabanken: Mottakerregisteret fungerer ikke med brytere, tastatur og VoiceOver.
 • Svipper taxi: Knapper uten alternativ tekst, avkryssingsfelt som ikke kan brukes med tastatur, brytere og VoiceOver.

Vi har også løpende kontakt med mange andre app-tilbydere som er i gang med tilgjengelighetsforbedringer.

Fortsatt behov for fagekspertise?

Vi i MediaLT tilbyr altså også profesjonell hjelp med app-utvikling og gjennomgang av universell utforming i eksisterende apper. Dette er det selvsagt fortsatt behov for. App-tilbydere som er seriøse er selvsagt tjent med full gjennomgang og dermed oversikt over hva som kan forbedres - og ikke minst hvordan! Ta gjerne kontakt med oss for slik bistand!

Takk

App-løftet har blitt en bevegelse. Takk til alle brukere med nedsatt funksjonsevne som har bidratt! Det er lagt ned et utrolig engasjement og mye tid, og app-utviklere har fått masse gratis hjelp for å gjøre produktene sine bedre! Takk også til de som faktisk utvikler apper og som har tatt tilbakemeldingene på alvor! Det har gjort appene bedre for alle, det er jeg sikker på, og det har gjort at vi som har nedsatt funksjonsevne får tilgang til det vi har rett på! Selv om alt for mange får lansere og ha apper som ikke engang følger norske lovpålagte krav uten en eneste konsekvens, finnes det heldigvis app-tilbydere både i Norge og i resten av verden som vil at produktene deres skal bli best mulig for flest mulig! Rart, veldig rart, at ikke alle har den holdningen!

Nyhetsarkiv