Elektroniske pekebøker for alle!

MediaLTs elektroniske pekebøker ble en suksess vi aldri hadde drømt om! Nå skal programvaren videreutvikles: Fortsatt skal brukergrensesnittet være standardisert og lett å bruke, men ny funksjonalitet skal gjøre det enklere BLANT ANNET FOR bevegelseshemmede. Endelig kommer det også en ny pekebok!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 11.01.2007

Hva er elektroniske pekebøker?

Rev (fra Martines dyrebok)

I 1997 innvilget Helse og Rehabilitering støtte til Martine-prosjektet. Hovedmålet var å utvikle et konsept for elektroniske pekebøker, samt å utarbeide en ferdig bok. Målgruppen i prosjektet var synshemmede voksne med seende barn. Arbeidet er beskrevet i prosjektets sluttrapport (http://www.medialt.no/rapport/sluttrapp_Martine.pdf).

Et av hovedmålene i konseptutviklingen for de elektroniske pekebøkene var at brukerterskelen skulle være svært lav. Den første elektroniske pekeboka "Martines dyrebok" er spredd til mange hundre personer. "Martines dyrebok" inneholder 28 norske dyr. Ved siden av at det er lagt inn bildebeskrivelser, dyrelåter og barnestemmer som sier hvilket dyr som vises, er det spilt inn en barnesang til hvert bilde. Det var viktig i prosjektet å lage noe voksne og barn kunne være sammen om å bruke, og pekebøkene er således et forsøk på å gjenskape lesekrokens hyggestund foran dataskjermen.

I alt ble det laget 4 elektroniske pekebøker (i to ulike prosjekter støttet av Helse og rehabilitering): Martines dyrebok, Pannekaka, Mannen som skulle stelle hjemme og Tut og kjør.

Universell design: dvs. at pekebøkene skal kunne brukes av alle som kan ha glede av dem!

Veldig mange mennesker kan ha glede av teknologi! Det er derfor viktig å definere målgrupper for ulik maskin- og programvare. Svært mange kan i dag bruke f.eks. PC, evt. utstyrt med datatekniske hjelpemidler. Faktisk er det slik at maskinvaren er et mindre problem enn moderne programvare. Dette er helt unødvendig, og utviklere av programvare har rett og slett mye å lære om ulike forutsetninger og behov.

Underholdning er viktig for mennesker! Mange mener faktisk at underholdning er et primærbehov. Noen elsker dataspill, andre vil heller høre på heavy metal eller lese en god bok! Vi mennesker er forskjellige, men det som er viktig er at produkter utvikles på en måte som gjør at flest mulig kan mestre å bruke dem. Slik utvikling handler aller mest om kompetanse: Vanskelig er det ikke, og selv utviklere er jo tjent med at målgruppen for produktene deres blir størst mulig. Akkurat dette er de elektroniske pekebøkene et svært godt eksempel på!

Litt om videreutviklingen av programvaren

Det er nå snart 10 år siden programvaren for de elektroniske pekebøkene ble utviklet. I disse åra har det skjedd mye, både mht. operativsystem og utviklingsverktøy. En oppdatering av pekebok-programmet er derfor helt nødvendig. Med støtten fra Helse og rehabilitering kan vi fortsatt spre programvaren gratis, og det er vi selvsagt utrolig takknemlige for i MediaLT! For oss er det viktig at flest mulig får tilgang til det vi lager, og prisen for selve bøkene vil derfor fortsatt være lav. Vi skal også lage en gratis bok i 2007!

Målet i utviklingsprosjektet er:

Oppdatere Pekebok-programmet slik at det fungerer i nye Windows-versjoner og legge inn funksjonalitet som gjør programvaren tilgjengelig for alle funksjonshemmede barn.

Målgruppen i prosjektet vil spesielt være funksjonshemmede barn. Her vil synshemmede med andre funksjonshemninger være en ekstra spennende gruppe for oss. Funksjonshemmede voksne med funksjonsfriske barn vil naturligvis også ha glede av de endringene som skal gjøres i programvaren. Vår erfaring er videre at: god tilrettelegging medfører gode produkter for alle, også de som ikke har funksjonshemninger!

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter