UIKT Fagseminarer

21.11.2008: Fagseminar 'Funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare'

Presentasjoner

Presentasjonene kan lastes ned her: uikt_seminar_20081121.zip

[Bilde: Viser Morten Tollefsen (MediaLT), Knut Kvale (Telenor), Miriam Nes Begnum (MediaLT), Heidi Arnesen Austlid (FriProgsenteret) og Jørund Leknes (FAD)]

8.5.2008: Internasjonalt fagseminar 'International Conference about Universal Design and ICT'

Presentations

The presentations may be downloaded here: ConferencePresentations.zip

[Bilde: Viser Morten Tollefsen (MediaLT), Heidi Grande Røys (FAD) og Knut Kvale (Telenor)]

21.11.2007: Fagseminar 'Sentrale FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT'

Presentasjoner

Presentasjonene kan lastes ned her: uikt_seminar_20071121.zip

Andre artikler om seminaret