MediaLTs retningslinjer for produksjon av DAISY-bøker

Skrevet av: Morten Tollefsen
Sist oppdatert: 06.01.2006

Disse retningslinjene baseres delvis på "RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING OG INNLESNING AV DAISY- BØKER FOR GRUNNOPPLÆRINGEN" (Torgun Deila, Huseby kompetansesenter). Ta kontakt med Huseby kompetansesenter eller Utdanningsdirektoratet dersom du ønsker å få tilgang til retningslinjene. Retningslinjene nedenfor er mindre omfattende, men egner seg for mange vanlige prosjekter.

Tittel og faste innslag i begynnelsen av boka

Tittelen er det første lyd-eventet, og skal identifisere boka entydig.

Etter tittelen følger disse overskriftene (alle på nivå 1):

Om DAISY-boka: Her beskrives hvordan boka er strukturert (antall nivåer), om noe informasjon er utelatt eller endret osv.
">Eksempel, Om DAISY-boka

Informasjon om originalboka og lydboka: Her inngår boktittel, forfatter, forlag, innleser osv.
Eksempel, Informasjon om originalboka og lydboka

Bokomslag: Teksten på bokas framside, bakside og innbrett leses hvis omslaget inneholder aktuell informasjon.

Innhold: Den originale innholdsfortegnelsen skal leses inn.

Forord: En annen overskrift brukes hvis dette gjøres i originalboka, f.eks. "Til leseren". Hovedregel er at Innholdsfortegnelse legges inn før Forord, selv om dette er motsatt i originalboka.

Overskrifter og sidetall

  • Pass på at det ikke er tomme lydeventer før overskriften
  • Hele overskriften skal inn i kun en lyd-event
  • Bruk nummerering på kapitler, selv om dette ikke er gjort i boka: 1, 1.1 osv.
  • Hvis en side er blank leses dette inn: "Siden er blank".

Stikkordregister, indekser etc.

  • Hver bokstav legges som en egen overskrift på nivå 2
  • Foran bokstaven skrives det +, f.eks. +A. +-tegnet leses ikke (dette gjøres for å kunne søke enklere i overskriftene)
  • Rett etter overskriftsbokstaven leses antall emner/ord. +K kan da f.eks. leses som "K 20 ord"

Bildeforklaringer, tabeller, rammer osv.

  • Tabeller, bilder, rammer osv. bør leses opp på en slik måte at sammenhengen i den løpende teksten ikke ødelegges. Dette kan bety at rekkefølgen blir noe annerledes enn i originalboka. Vanligvis bør slike elementer leses/plasseres etter den tilsvarende hovedteksten.
  • Hvis elementer flyttes til andre sider bør dette opplyses rett etter at sidetallet er lest opp: "side x, tabellen på denne siden er flyttet til side y". Når elementet leses/beskrives bør det opplyses om hvilken side det egentlig står på.
  • Normalt skal alle bilder nevnes, men det lages ikke spesielle bildeforklaringer dersom bildene kun er til pynt eller dersom en beskrivelse også finnes i den løpende teksten.

Ekstra informasjon

Vær tydelig både med start og slutt når det legges inn ekstra informasjon. Eksempel: Bildeforklaring ..... bildeforklaring slutt. Eksempel: Innleserens kommentar ... kommentar slutt. Hvis det skal leses inn f.eks. flere fotnoter kan dette gjøres slik: Fotnote x, Fotnote Y, ... fotnoter slutt.

Sitater bør markeres på samme måte slik at det er greit å forstå hva som er sitater: sitat ... sitat slutt.

Før punktlister sies det hvor mange punkter som står i listen: "Her er en punktliste med x punkter".

Distribusjon

FTP, Epost, HTTP: boka pakkes med Zip. ncc.html ligger på rot i zip-filen, og alle undermapper må tas med (f.eks. bilder).

CD, minnekort, USB: Boka distribueres fortrinnsvis ukomprimert. Label skal i størst mulig utstrekning gjenspeile hvilke bok/bøker som ligger på lagringsmediet.

Flere titler på et langringsmedium: Dersom titlene ikke har en helt opplagt rekkefølge skal den viktigste tittelen legges først, f.eks. skal lærebok være bok1 og oppgavehefte bok 2.