MediaLT som prosjektpartner

Dersom du skal lage eller redesigne et nettsted, skal universell utforming være en del av prosessen fra starten av. MediaLT kan være med som partner i slike prosesser. Vi kan blant annet være en samarbeidspartner i forhold til:

  • Utforming av anbud
  • Valg av leverandør
  • Opplæring av utviklere, slik at de skjønner hvordan datatekniske hjelpemidler fungerer.
  • Ekspertvurderinger i utviklingsprosessen (f. eks knyttet til hver "sprint"). MediaLT gir kontinuerlige råd i forhold til både tilgjengelighet og brukbarhet.
  • Planlegging og gjennomføring av brukertester
  • Skriving av spesielle veiledere (f. eks rettet mot bruk av skjermleser, talegjenkjenning osv)

MediaLT er leverandøruavhengig i forhold til publiseringsløsning, Vi har derfor jobbet med mange av de store CMS-systemene: SharePoint, EPIServer, Drupal, WordPress etc. Både for oss og for de som bruker MediaLT som prosjektpartner, er det en stor fordel at vi kjenner "rammeverkene", når målet er å få brukbare sider for alle!

MediaLT har også erfaring med utviklingsprosjekter der web-løsninger lages fra bunnen, inkludert egenutviklede publiseringsløsninger. Vi har utviklet mange nettsteder selv, men i større prosjekter ønsker vi primært å fokusere på universell utforming, og la andre utviklingsmiljøer levere hovedløsningen. MediaLT har en rekke samarbeidspartnere, og disse trekkes inn i prosjektene ved behov.