Magne Lunde

Stilling og arbeidssted

Daglig leder, MediaLT

Bakgrunn

I 1992 avsluttet jeg hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med en spesialisering innen norsk bistandspolitikk. Hele tiden under studiene jobbet jeg ved siden av som frilansjournalist. Etter avsluttet studie gjennomførte jeg den første landsomfattende undersøkelsen av synshemmede og arbeid, som viste at kun hver tredje synshemmet i Norge er i lønnet arbeid. Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med norges Blindeforbund sto bak forskningsprosjektet.

I perioden fra 1995 til 1997 var jeg ansatt som journalist i eidsvold Blad. Etter dette startet jeg et personlig firma, der jeg kombinerte arbeid som frilansjournalist med prosjektarbeid. I et av prosjektene samarbeidet jeg med morten Tollefsen, og som en følge av dette startet Morten og jeg i 1999 forsknings- og utviklingsfirmaet MediaLT.

Om arbeidsstedet

www.medialt.no

Morten Tollefsen og jeg ønsket å starte et annerledes IT firma. Mens de fleste i vår bransje importerte datatekniske hjelpemidler ville vi utvikle nye produkter og tjenester. Fra starten definerte vi tre viktige bærebjelker for firmaets satsing: opplæring, utvikling og tilrettelegging. Dette er fortsatt dekkende for det vi arbeider med.

Opplæring: MediaLT har som mål å tilby funksjonshemmede opplæring med høy kvalitet. Vi utvikler tilgjengelig læremateriell tilpasset ulike forutsetninger og behov, og har utviklet opplæringsmodeller for grupper og enkeltpersoner. Undervisningen kan gis i vårt kurslokale eller som fjernundervisning. MediaLT er mest kjent for Datakort-undervisning, men vi jobber også med både mer avanserte emner og helt grunnleggende opplæring.

Utvikling: MediaLT har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter. Vårt undervisningsopplegg er eksempelvis resultatet av et 3-årig prosjekt. Norges forskningsråd har finansiert flere av prosjektene våre. Stiftelsen Helse- og rehabilitering har også gjort det mulig for oss å jobbe med veldig spennende prosjekter! MediaLT har deltatt og deltar i flere EU-prosjekter, og i de årene vi har holdt på har vi fått en stor internasjonal kontaktflate.

Tilrettelegging: Tilgjengelige nettsteder er det viktigste området. MediaLT jobber både med utviklingsaktiviteter og evaluering/rådgivning. Elektroniske bøker, tilrettelegging av arbeidsplasser for funksjonshemmede, digitale kart mm. er andre eksempler på tilretteleggingsaktiviteter.