longdesc inn i HTML5-varmen

Bra eller ikke noe å ha?

Skrevet av: Morten Tollefsen, 12.3.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

Attributtet longdesc har lenge vært ute av HTML5, men nå er lange bildebeskrivelser på vei tilbake.

Grafikk skal ha en alternativ tekst for at blant annet skjermlesere for blinde skal kunne "forstå" bildene. Dette er aller viktigst for grafiske lenker, men alternative tekster er bra nesten alltid (bortsett fra når det er snakk om pynt). HTML koden for å legge inn en allternativ tekst ser slik ut:

<img src="..." alt="Alternativ tekst" />

Enkelte bilder krever omfattende forklaringer eller alternative presentasjoner for å bli forståelige. Eksempler: diagrammer, forsøk på å beskrive kjent kunst, ... I slike tilfeller kan du selvsagt legge en vanlig lenke til bildealternativet. I HTML4 har det imidlertid også vært mulig å legge inn en lenke i img-tag'en. Denne snappes opp av skjermlesere (og alle andre som ønsker å gjøre det), men vises normalt ikke av nettlesere som Internet Explorer og Firefox. Egentlig er vel ikke longdesc fryktelig viktig, men det gjør vel ikke noe om den kommer tilbake heller. Et vanlig problem er at longdesc altså ikke vises for andre enn de som har skjermleser. Det har en stygg tendens til å føre til at attributtet og tilhørende forklaringer glemmes når ting oppdateres. Mange (det vil si at dette attributtet ikke brukes så mye, men) longdesc-beskrivelser virker derfor ikke.

Slik ser koden ut:

<img src="..." alt="Alternativ tekst" longdesc="URL" />

Nå er altså dette igjen mulig i HTML5. URL'en til longdesc kan være en egen side, lenke til en intern beskrivelse på den samme siden eller referere til et bokmerke på en annen side.

Beskrivelsen finner du her: http://www.w3.org/TR/html-longdesc.