Lenker/referanser (Universell IKT)

Sist oppdatert: 11.09.2009

Universell design, Begrepsavklaringer

ABOUT UD: UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES
Center for Universal Design
http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udprincipleshtmlformat.html#top

Accessible Digital Media
http://ncam.wgbh.org/publications/adm/

Convention on the Rights of Persons with Disabilities [A/RES/61/106]
UN enable - Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities(24 January 2007)
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=61

eAbilities
http://www.eabilities-eu.org/

Guidelines for developing accessible games
(Games Accessibility) MediaLT
http://gameaccess.medialt.no/guide.php

IBM: Academic Initiative - Accessibility - Getting started
http://www-304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/skills/accessibility/index.html

Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design
Henry, Shawn Lawton
http://uiaccess.com/accessucd/print.html
UI Access, ressurssamling
http://www.uiaccess.com/accessucd/resources.html

Deltasenteret - publikasjoner
http://www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner/

Universell utforming over alt!
SHDIR
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/universell_utforming_over_alt____artikkelsamling_2942

UN Enable
http://www.un.org/esa/socdev/enable/

Universal Design.. What it is and What it isn't
http://trace.wisc.edu/docs/whats_ud/whats_ud.htm

Universell utforming - begrepsavklaring
Miljøverndepartementet
http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=668

Wikipedia: Universal design
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design

Se også Fagartikler fra nettverket i tillegg til de eksterne lenkene for en mer komplett ressurssamling.

Universell design, andre artikler

Barriers to Inclusive Design in the UK
Forfatter: Dong, Hua (tekniske, organisasjonelle og oppfattede), CHI 2004, 24-29 april, Wien, ACMhttp://portal.acm.org/citation.cfm?id=985921.985966

Disabilities and impairements: strategies for workplace integration
Forfatter: Ward, Andew C. og Baker, Paul M. A. (Definisjon av funksjonshemming, rettigheter og etikk, 3 strategier for integrasjon), Behavioral Sciences & the Law, Volume 23, Issue 1 , Pages 143 - 160, John Wiley & Sons, Ltd. (2005) http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/109922279/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0

Fundamental Principles and Priority Settings for Universal Usability
Forfatter: Vanderheiden, G. C. (Hele artikkelen er åpen på nett), CUU'00, Arlington, VA, ACM (2000)http://trace.wisc.edu/docs/fundamental_princ_and_priority_acmcuu2000/

Moving towards inclusive design guidelines for socially and ethically aware HCI
Forfatter: Julio Abascala og Colette Nicolleb (Social Impact of Emerging Technologies),Interacting with Computers, Volume 17, Issue 5, September 2005, s. 484-505, Elsevier (2005) http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0D-4G1KWMC-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9e936852f5c6424a5b5a90b6b7d650c4

Universal design and assistive technology in communication and information technologies: alternatives or complements?
Forfatter: Vanderheiden, G. C. (fokus på både eldre og funksjonshemmede), Assistive Technology, 10(1), 1998http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&uid=10181148&cmd=showdetailview&indexed=google

Universal design: Everyone has Special Needs
Paneldebatt, CHI 96, 13-18 april 1996 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=257089.257893

Universal design: Towards universal access in the Information Society
Forfatter: Stephanidis, Constantine og Akoumianakis, Demosthenes(UD: Et spesielt perspektiv), CHI 2001, 31 mars - 5 april, workshopshttp://portal.acm.org/citation.cfm?id=634067.634352

Kurs

Center for Universel Design (NCSU): Universal by Design, D-492 (Coming Spring 2008)
http://www.design.ncsu.edu/cud/general_g/guniversalbydesigncourse.html

CSUN: Center on Disabilities - Training Programs
http://www.csun.edu/codtraining/trainingprograms.html

EASI: Barrier-free Information Technology
http://easi.cc/workshops/adaptit.htm

Høyskolen i Gjøvik, 10 stp kurs i universell utforming
http://www.hig.no/index.php/studietilbud/kursliste/universell_utforming

NTNU, Kurs i universell utforming
http://videre.ntnu.no/pages/programs/universell_utforming/

Universal Design Education Online
http://www.udeducation.org/

Sertifisering

SSB BART Group Web Accessibility Technology - Implementation Support
http://www.ssbtechnologies.com/products/impsupport/AccessibilityCertification.pdf

WEB og tilgjengelighet

Dive Into Accessibility: 30 days to a more accessible web site
http://diveintoaccessibility.org/

Kvalitetsmerking av offentlige nettsteder
http://www.norge.no/kvalitet/

Mainstreaming af handicapområdet har utarbeidet Guiden Tilgængelig web
http://www.handicapmainstreaming.dk/vaerktoejer/handicaptilgaengelig-web/

SHDIR, Tilgjengelige nettsteder 1:3 - Oversikt og innholdsproduksjon
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/tilgjengelige_nettsteder__1_3___oversikt_og_innholdsproduksjon_49635

SHDIR, Tilgjengelige nettsteder 2:3 - Design og koding
http://www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner/tilgjengelige_nettsteder__2_3___design_og_koding_62041?dummy=null

Tilgjengelighet til nettsteder i ABM-sektoren En test av 162 nettsteder
Morten Tollefsen, ABM-prosjektet (avsluttet våren 2007)
http://www.medialt.no/rapport/abm-rapport_kvantitativ_2007/abm_rapport.htm

W3C: WAI
http://www.w3.org/WAI/

W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php

W3C: Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)
http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php

Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance
Andrew Kirkpatrick, Richard Rutter, Christian Heilmann, Jim Thatcher, Cynthia Waddell
http://www.amazon.com/gp/product/1590596382

WebAIM, Articles
http://www.webaim.org/articles/

WebAIM, Screen Reader Simulation
http://www.webaim.org/simulations/screenreader.php

Unified Web Evaluation Methodologyh (UWEM)
http://www.wabcluster.org/

Web: Andre nyttige ressurser

The W3C CSS Validation Service
http://jigsaw.w3.org/css-validator/

The W3C Markup Validation Service
http://validator.w3.org/

W3Schools Online Web Tutorials
http://www.w3schools.com/

Forskningsmetodikk og universell design

SMUDI-prosjektets ressurssamling har også tatt for seg metodikk for brukermedvirkning, forskningsmetoder aktuelle i utvikling av universelt utformede IKT systemer, samt generell litteratur om menneske-maskin interaksjon.

Å måle universell design

Accessibility: A Tool for Usability Evaluation
Forfatter: Woo, Daniel og Mori, Joji, Lecture Notes in Computer Science, Computer Human Interaction, Volume 3101/2004, s. 531-539, Springer (2004)http://www.springerlink.com/content/3w772vu3t588cnep/

Survey instruments for the universal design of consumer products
Forfatter: Beecher, Valerie og Paquet, Victor, Applied Ergonomics Volume 36, Issue 3, May 2005, Pages 363-372, Elsevier (2005)http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-4FPF05X-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c10d2c6e86e6e036052d264c8c04f0b4

BIP prosjekt for å utvikle metoder og verktøy (fri programvare) for evaluaring av eForvaltning
http://www.egovmon.no/

Nettverk for å dele erfaringer innen måling av eForvaltning, CIP/PSP
http://www.epractice.eu/community/egovmonet
http://egovmonet.eu/

Fleksibel teknologi og multimodalitet

Se SMUDI-prosjektets ressurssamling på Fleksibel Teknologi for eksempler og forsøk på å skape fleksible systemer og multimodalitet.

Spesifikke brukerbehov

Kognitive funksjonshemminger

A conceptual framework for accessibility tools to benefit users with cognitive disabilities (Åpne artikkel, Om å evaluere nettsider for brukere med kognitive funksjonshemminger) Forfatter: Paul Ryan Bohman og Shane Anderson, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 88, Proceedings of the 2005 International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility (W4A), s. 85 - 89, ACM (2005)
http://www.webaim.org/articles/framework/

Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities (Web, tilrettelegging) Forfatter: John Small, Pamela Schallau, Karen Brown og Richard Appleyard, Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '05, 2-7 april, Human factors in computing systems, s. 1793 - 1796, Portland, OR, ACM (2005)
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1056808.1057024&coll=ACM&dl=ACM&type=series&idx=SERIES260&part=series&WantType=Proceedings&title=CHI&CFID=9192519&CFTOKEN=63549754

Socio-Technical Environments Supporting Peapole with Cognitive Disabilities Using Public Transportation Forfatter: Stefan Carmien, Melissa Dawe, Gerhard Fischer, Andrew Gorman, Anja Kintsch og James F. Sullivan, JR., ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), Volume 12, Issue 2, s. 233 - 262, ACM (2005)
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1067865&coll=GUIDE&dl=GUIDE&ret=1

Se SMUDI-prosjektets ressurssamling på Brukergrupper og behov for mer informasjon om generelle behov i gruppene: Eldre, Kognitive funksjonshemminger, Nakke- og ryggskadde, Språk- og talevansker (inklusive dysleksi/lese- og skrive vansker) og Synshemmede.

Nyttig informasjon, veiledere og eksempler

ePractice (EU-portal for å dele gode eksempler)
http://www.epractice.eu/

Accessible Digital Media
http://ncam.wgbh.org/publications/adm/

IBM: Academic Initiative - Accessibility - Getting started
http://www-304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/skills/accessibility/index.html

NBF, Diverse brosjyrer om universell utforming
http://www.blindeforbundet.no/CDA/storypg.aspx?id=1516&zone=46&parentzone=44&Ver=1

NBF, Teksten - slik vi vil ha den. Når skrift skal gjøres tilgjengelig for synshemmede
http://www.blindeforbundet.no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/teksthefte/Teksten.htm

SHDIR: Selvbetjening for alle! - tilgjengelige automater
http://www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/selvbetjening_for_alle____tilgjengelige_automater__55724

UI Access, ressurssamling
http://www.uiaccess.com/accessucd/resources.html

UN Enable
http://www.un.org/esa/socdev/enable/

Universell utforming - begrepsavklaring
Miljødepartementet http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=668

UW-Madison: videos/podcasts - Accessibility
http://www.doit.wisc.edu/accessibility/video/ 

Veileder om universell utforming av læringsmiljø - fra universell.no
http://www.universell.no/articleview.aspx?articleID=259

Se også SMUDI-prosjektets ressurssamling på Brukergrupper og deres spesifikke behov, og eksempler på Fleksibel Teknologi.