Læringsplattformer kan hemmer læringen!

Rart at pedagoger orker å bruke så lite pedagogiske verktøy.

Skrevet av: Morten Tollefsen, 21.8.12

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

Denne artikkelen har jeg skrevet først og fremst i et håp om å få feedback fra andre! Send meg gjerne en epost med erfaringene dine!

Første gang jeg måtte bruke noe som kan kalles en læringsplattform var for ca. 20 år siden. Det var i noen prosjektledelseskurs. Vi skulle levere oppgaver elektronisk, supplerende læremateriell ble lagt på en kursside, kommunikasjon med læreren kunne skje vha. en slags epost eller i et forum osv. Det jeg husker fra kursene var at faglig innhold var OK, men at det var mye vanskeligere å bruke læringsplattformen enn å lære om prosjektledelse.

I de siste åra har jeg måttet bruke læringsplattformer fordi jeg har barn. Foreldrene må inn i systemet for å finne ukeinfo, skriv og alt mulig annet. Det er et helsikes styr synes jeg. Er det fortsatt slik at det er viktigere at ting skal "inn på data" enn å sørge for effektiv kommunikasjon og effektiv læring? Innimellom lurer jeg på om disse systemene er laget for folk, eller om innkjøpere/besluttningstakere blir så blendet av funksjonalitet og muligheter at de helt glemmer hva som er målet. I 2004 skrev Vibeke Kløvstad:

Kanskje på tide å våkne opp, før vi alle vandrer rundt i hvert vårt pedagogiske luftslott. Teknologi i seg selv løser ikke pedagogiske utfordringer, slik som for eksempel å få lærere til å samarbeide. Brukerne av verktøyet, i dette tilfellet elevene, får ikke enklere tilgang til kunnskap, i så fall må det være informasjon de får tilgang til!
http://www.ituarkiv.no/Meninger/1100074179.03.html

En læringsplattform er egentlig mislykket hvis det kreves masse læring for å bruke den synes jeg. I tillegg til dårlige brukergrensesnitt er manglende teknisk tilgjengelighet med på å gjøre systemene enda dårligere. Faktisk så dårlige at jeg kvier meg for å bruke læringsplattformene jeg er pålagt som foreldre å bruke.

For meg som har jobbet med brukergrensesnitt i mange år er det nesten utrolig at skolene kan ta i bruk læringsplattformer helt ned i barneskolen. "Barna tar det mye fortere enn voksne" er en påstand jeg har hørt. Helt feil! Barna sliter også, men reddes delvis av at læreren (som jo ofte har fått både et og flere kurs) viser elevene hvordan ting gjøres. Dette nevnes også i en rapport fra Funka Nu om læringsplattformer.

Funka Nu testet læringsplattformer for Norges Blindeforbund i 2011. Systemene som var med i undersøkelsen er: Fronter, It’s learning og PedIT. Testene tar utgangspunkt i WCAG 2.0, men i rapporten står det at:

Funkas lange erfaring med universell utforming og tester med brukere med ulike behov og forutsetninger, med og uten hjelpemidler, viser at WCAG 2.0 ikke er tilstrekkelig alene. Vi har derfor utarbeidet våre egne testkriterier for punktene som kompletterer det internasjonale regelverket som offentlig sektor gjennom det norske lovverket er pålagt å følge.

Hvilke egne testkriterier og retningslinjer det her siktes til står det ingenting om i rapporten. Det synes jeg er veldig rart!

I følge Funka Nu oppfyller ingen av læringsplattformene kravene i WCAG. Fronter har de største tekniske tilgjengelighetsfeilene. PedIT og It's learning har bedre teknisk tilgjengelighet, men pedagogisk tilgjengelighet er dårlig.

Gransking av universell utforming i digitale læreplattformer (LMS) i grunnskolen : https://www.blindeforbundet.no/internett/nyheter/RapportLMSProsjekt2011_NOklar.pdf/at_download/file

Jeg aner ingenting om omfanget og seriøsiteten i denne undersøkelsen. Rapporten inneholder stort sett generell info og noen hovedkonklusjoner. Hvordan testingen er utført og eksempler på problemer står det så og si ingenting om. Norges blindeforbund som bestilte rapporten har helt sikkert fått flere detaljer (hvis ikke er rapporten utrolig dårlig). Språket er forresten også dårlig, så dette er kanskje mer en oppsummering av prosjektet som er skrevet i "huy og hast".

Håper noen av dere kan ta dere bryet med å skrive litt om hva dere synes om læringsplattformer. Det kan godt hende jeg legger ut en blogg med eksempler fra mine egne erfaringer også, men jeg skulle da gjerne hatt med noen drypp fra andre! Jeg spør selvsagt dersom det er aktuelt å legge ut noe du skriver. Det kan hende noen synes læringsplattformen de bruker er suveren. Det er i så fall også veldig interessant synes jeg!