Knut Kvale

Stilling og arbeidssted

Seniorforsker, Telenor R&I

Bakgrunn

Knut Kvale er utdanna sivilingeniør (1987) og doktor ingeniør (1993) ved institutt for Teleteknikk, NTNU. Hovedoppgava i sivilingeniørstudiet omhandla automatisk talegjenkjenning basert på akustiske delords-enheter. For doktor ingeniør graden utarbeidet han konvensjoner for manuell segmentering og merking av tale, og han utviklet en algoritme for automatisk segmentering av tale. Kvale har arbeidet som forsker og forskningsleder ved Telenor R&I siden 1994. I perioden 1999-2006 var han i tillegg professor II i taleteknologi/signalbehandling ved universitet i Stavanger.

Kvale har i over 20 år forsket på talebaserte brukergrensesnitt. Han har arbeidet med mange problemstillinger innen taleteknologi, som talesyntese, talegjenkjenning, talerverifisering, dialogutforming, taledatabaser, fonetikk og naturlig språkforståing. De senere årene har han forska på multimodal menneske-maskin interaksjon, dvs at en kan bruke flere kommunikasjonskanaler inn til og ut fra maskina. Vi har i våre prosjekter avgrensa multimodalitet til å være tale sammen med å peike på skjermen. Dette har vi kalt: "Peik og preik".

Kvale har siden 2003 vært prosjektleder for "Konsesjonspålagte forskningsaktiviteter for funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov". Dette arbeidet oppfyller avtalen mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Telenor ASA om leveringspliktige tjenester i 2004. Avtalen er basert på den såkalte ekomloven og ekomforskriften.

Målet med Kvales forskning har hele tiden vært å finne den mest naturlige måten å kommunisere med datamaskinen på. Taleteknologi og multimodal interaksjon kan bidra til å senke brukerterskelen både for funksjonsfriske og for folk med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsstedet

http://www.telenor.com/ri/

Telenor Research and Innovation (R&I) er ett av Norges største forskningsmiljø innen IKT. I november 2006 hadde Telenor R&I i alt 214 ansatte; derav 160 på Fornebu, 17 i Tromsø, 25 i Trondheim og 12 i Kuala Lumpur.

Telenor R&I har et utstrakt samarbeid med universiteter og industrielle partnere, både nasjonalt og internasjonalt. På grunnlag av forskningsresultater og ekspertkompetanse innen kommersialisering kan foretaket realisere nye forretningsmuligheter på en rekke måter. Dette kan gjøres gjennom Telenors eksisterende markedskanaler, gjennom etablering av nye forretningsområder innen Telenor eller realisere nye ideer i nye selskaper, alene eller i samarbeid med andre. Dette gir stor fleksibilitet og rask oppfølging av nye initiativ.