Kurs i dataspill og tilrettelegging for funksjonshemmede

Behovet for kunnskap og kompetanse om hvordan underholdende programvare kan tilretteleggges for funksjonshemmede er stort. Dette tar MediaLT på alvor, og kan tilby et kurs i spilltilrettelegging.

Kurset henvender seg til alle som vil lære mer om hvordan dataspill kan tilpasses funksjonshemmede, om hvilke alternativer som finnes for styring av spill, om hvilke dataspill som fungerer best for ulike grupper av funksjonshemmede osv. Siden kurset foregår i det tilrettelagte spillrommet spillehula, vil alt dette bli demonstrert.

MediaLT har i flere år arbeidet med fagfeltet dataspill og funksjonshemmede, og har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter på dette fagområdet. Gjennom dette arbeidet har MediaLT knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, og i november 2004 var vi blant annet på besøk hos Microsoft og Electronic Arts for å drøfte hvordan disse to store multinasjonale selsdkapene kan ivareta funksjonshemmedes behov i spillutviklingsprosessen.

Program

Dag 1

Tid Tema Punkter
10.00 - 11.30 Oppstart
 • Kaffe/frukt
 • Presentasjonsrunde
 • Innledning
11.30 - 12.30 Del 1: Pekeutstyr
 • Ulike typer mus
 • Ulike typer joystick
 • Kommersielle styresett: eyetoy, dansematte, ratt osv
 • Sitski
 • Testing av spill
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.15 Forts. Del 1
15.15 - 15.30 Pause
15.30 - 17.30 Del 2: Synshemninger
 • Spill med høy kontrast
 • Spill uten bruk av skjerm
 • Spill laget spesielt for bruk med datatekniske hjelpemidler for synshemmede
 • Produkter som kan brukes uten hjelpemidler

Dag 2

Tid Tema Punkter
09.00 - 10.30 Del 3: Tastatur og brytere
 • TTT
 • Atlas
 • Programsnekker
 • Testing
10.30 - 11.00 Pause
11.00 - 12.00 Forts. Del 3
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.45 Del 4: Ressurser på nett
 • Retningslinjer for spillutvikling: gameaccess.medialt.no
 • Spillehula.no
 • Cd'er med fritt innhold
 • HeiPipLerke
14.45 - 15.00 Avslutning
 • Vurdering av kurset

Påmelding

Kurset går over to dager.

Sted: MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22, Oslo
Tid: Settes opp ved interesse
Pris: kr. 3400

Maksimalt antall kursdeltakere er seks. Kurset kan også arrangeres for grupper, f.eks. fra interesseforeninger, institusjoner mv. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er interesse for et slikt kurs.