Kort prosjektpresentasjon (øyetelefonen)

I regi av Norges Forskningsråd/IT Funk gjennomførte MediaLT i perioden 01.06.2001 - 31.08.2001 et forprosjekt (øyetelefonen), der hovedmålet var å finne ut om bildetelefoni kunne brukes som kommunikasjonsløsning for å gi synshemmede og andre tilgang til et seende øye. Forprosjektet var svært vellykket, og NFR/IT Funk støttet senere et toårig hovedprosjekt (01.01.2002-31.12.2003).

Målsetning og nytteverdi

Hovedmålet i øyetelefon-prosjektet var å etablere øyetelefonen som et hjelpemiddel og en varig tjeneste. De viktigste prosjektaktivitetene var å:

1: Gjennomføre Behovstesting for å utrede og avklare trafikkgrunnlaget, sammenhengen mellom nytteverdien av øyetelefonen og graden av synshemming, samt utrede nye momenter i forhold til videreutviklingen av terminalutstyr.

2: Utvikle en stasjonær øyetelefon med høy brukervennlighet og god funksjonalitet.

3: Få godkjent den stasjonære øyetelefonen som et hjelpemiddel, som dekkes over folketrygden.

4: Avklare og etablere en organisatorisk modell for drift av øyetelefontjenesten.

5: Avklare og legge grunnlaget for finansiering av tjenesten, som sikrer en varig drift.

6: Starte arbeidet med utvikling/utnyttelse av en mobil øyetelefon.

7: Etablere et europeisk samarbeid som har til hensikt å undersøke mulighetene for et EU-prosjekt.

Den potensielle nytteverdien av øyetelefonen er stor. En varig tjeneste vil i prinsippet kunne gi blinde og sterkt svaksynte tilgang til et seende øye hele døgnet. Den optimale øyetelefonen er sannsynligvis mobil, men også stasjonært utstyr ser ut til å ha mange nyttige bruksområder.