Kontakt prosjektansvarlig (Canvas)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Canvas kan du kontakte prosjektansvarlig:

Magne Lunde

E-postt: magne@medialt.no
Telefon: 91 79 00 78