Kontakt prosjektansvarlig (God praksis for universelt utformede dokumenter)

Hvis du har spørsmål om prosjektet God praksis for universelt utformede dokumenter kan du kontakte:

Magne Lunde
Telefon: 91 79 00 78