Kontakt prosjektansvarlig (UNIFILM)

Hvis du har spørsmål om UNIFILM-prosjektet kan du kontakte:

Magne Lunde

E-post: magne@medialt.no

Telefon: 91 79 00 78