Kompetansekrav (skjermforstørrer)

 

Sist oppdatert:

01.06.2010

Skrevet av:

Morten Tollefsen, Cathy Kalvenes, Bjørn Gulbrandsen, Miriam Nes Begnum

Målgruppe:

Skjermforstørrer

Versjon: 1.0

1. Bakgrunn

Antidiskrimineringsloven vil føre til større krav om universell utforming av web-teknologi. Nettsteder skal være tilgjengelige og brukbare for alle, inkludert for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

WAIs retningslinjer "Web Content Accessibility guidelines" (WCAG 2.0) sikrer til en viss grad tilgjengelighet til web innhold. Brukervennlighet eller brukbarhet krever imidlertid at brukerne har noe kompetanse i tillegg til at nettsidene må være fornuftig laget. Hva som er "gjennkjennbart" og "anvendelig" (to av WCAG-prinsippene) vil for eksempel avhenge av brukerens kunnskap og erfaring. Et definert og målbart kompetansenivå for brukere er derfor viktig for å teste og utvikle tilgjengelige og brukbare nettsteder. Et slikt kompetansenivå er også viktig i forbindelse med forskning innen web og universell utforming. Sist, men ikke minst, er kompetansenivået noe sluttbrukere vil ha stor glede av i sin daglige bruk av web!

2. Teoretisk og praktisk kunnskap 

I prinsippet skal mennesker med og uten synshemning ha sammenliknbar praktisk kompetanse og identisk teoretisk kunnskap. Teknikker kan variere, men synshemmede og andre skal få til de samme oppgavene gitt at nettstedet er riktig utformet. Derfor er det fordelaktig å ta utgangspunkt i et standardisert referansenivå for brukerkompetanse. Et slikt referansenivå er Datakortet.

Datakortet består av 7 moduler. En av disse modulene (nummer 7), "Internett og elektronisk post", brukes som basiskunnskap. Fagplanen i Datakortet modul 7 skal sikre at brukere kan benytte web på en effektiv måte. Elektronisk post er en del av Datakortet modul 7, men epost inngår ikke i disse brukerkravene.

Kunnskap beskrevet i modul 7 benyttes som et basisgrunnlag for effektiv nettbruk. I tillegg til Datakortet modul 7 må synshemmede mestre teknikker og funksjonalitet som er spesifikke for de hjelpemidler som benyttes. Den nødvendige spesifikke kompetansen for brukere av skjermforstørrere beskrives nedenfor.

3. Spesifikk skjermforstørrerkompetanse

Ved bruk en skjermforstørrer vil kun en mindre del av nettsiden være synlig på dataskjermen. Avhengig av forstørrelsesgrad, vil derfor brukeren ikke få en umiddelbar oversikt over siden. Nettsidens design (f.eks. bakgrunnsfarge, størrelse og farge på overskrifter og tekst) vil også påvirke hvordan siden blir oppfattes - og dette gjelder spesielt ved sterkere grad av forstørring.

Spesifikke funksjoner i skjermforstørrere bidrar til å gi et overblikk over nettsider, og til å finne frem til ønsket informasjon. Hvilke spesifikke teknikker og strategier den enkelte bruker vil foretrekke vil variere, og avhenger bl.a. av nettsidens struktur og forstørringsgrad.

For å kunne bruke Internett effektivt ved sterk forstørring, er det helt essensielt at brukeren har god kunnskap om de spesifikke funksjonalitetene i sin skjermforstørrer, og hvilke hurtigtaster de har.  

3.1 Bruk av hurtigtaster

Navigering på en nettside kan gjøres langt mer effektivt ved å bruke hurtigtaster. 

Hurtigtaster bør brukes til å:

 • Bla opp, ned, til venstre og høyre
 • Gå til begynnelsen/slutten på siden
 • Gå til forrige side
 • Bruke intern søkefunksjon
 • Flytte musepeker til fokus/visning

3.2 Forstørre/forminske visning

For å alltid kunne bruke optimal grad av skjermforstørring, finnes funksjonalitet for raskt å kunne endre graden av forstørring. Zoom/visningsfunksjonaliteten tilbyr både å forstørre visning,  f.eks. til et tilstrekkelig nivå for tekstlesing, og å redusere visning, f.eks. for å få en oversikt over sidens innhold.

Denne funksjonaliteten er særlig relevant for brukere som bruker svake forstørringsgrader. Behov for forstørring kan også variere, for eksempel kan tretthet på slutten av en arbeidsdag øke behovet for forstørring.

Brukeren bør kunne bruke hurtigtaster for å:

 • Forstørre/forminske visning (zoomenivå)
 • Skru på/av zoom/visningsfunksjonalitet

3.3 Panorering

Panorering (synlig skjermbilde vris i en retning) gir en jevn bevegelse av skjermbildet i en gitt retning. Dette er mer behagelig enn om man ville benyttet museklikk, der bildet skifter ved "hopp". Panorering kan skje både horisontalt og vertikalt.

Ved sterkere forstørring vil brukeren typisk starte øverst i venstre hjørne, og bevege seg nedover og på tvers av siden ved å panorere til høyre og venstre, ned og opp. 

Brukeren bør kunne bruke hurtigtaster til å:

 • Panorere skjermbildet til venstre og høyre, opp og ned
 • Bevege skjermbildet til å vise venstre, høyre, øvre og endre del av nettsiden
 • Stanse panorering
 • Øke/senke hastigheten på panoreringen

3.4 Fargeoppsett og pekeroptimalisering

Det er nyttig å kunne lage et tilpasset fargeoppsett, som endrer fargepresentasjon og fargebruk på nettsiden. Tilpassede fargeoppsett lar mange brukere redusere forstørrelsesnivået vesentlig på enkelte nettsider. 

Fargeoppsett kan skrus av dersom det ikke egner seg på en bestemt nettside, eller dersom man ser på fotografier, grafikk osv.

De fleste skjermforstørrere lar også brukeren endre på musepekerens fremstilling (pekeroptimalisering), i tillegg til bruk av pekerlokalisering. Pekerlokalisering er ulike visuelle virkemidler for å støtte brukeren i å finne musepekeren. Pekeroptimalisering kan skrues av dersom musepekeren gjør det vanskelig å lese - f.eks. dekker tekst.

Brukeren bør kunne:

 • Skru pekeroptimalisering av/på
 • Skru pekerlokalisering av/på

3.5 Bruke lenker

På ukjente nettsider, kan brukere gjerne ty til å trykke Tab eller Shift+Tab for å hoppe frem og tilbake mellom lenker. Dette er imidlertid svært tidkrevende på sider med mange lenker. Brukeren bør derfor være i stand til å bruke lenkeliste-funksjonaliteten som finnes i de fleste skjermforstørrere (og i noen nettlesere). Denne funksjonaliteten er særlig nyttig for å lokalisere lenker på høyre side av nettsiden, som ellers kan være vanskelig å finne ved hjelp av panorering eller musebevegelser.

Brukeren bør kunne:

 • Trykke Tab/Shift+Tab for å gå til neste/forrige lenke
 • Velge lenker med lenkeliste
 • Velge blant besøkte lenker

3.6 Være i stand til å forstå syntetisk tale

Bruk av syntetisk tale er svært nyttig for mange brukere - spesielt brukere som benytter sterk forstørring.  Skjermforstørrerbrukere bør kunne bruke hurtigtaster for å:

 • Skru talesyntese på/av
 • Øke/senke lesehastighet
 • Endre tale-motor
 • Få lest opp sidetittel

De fleste skjermforstørrere bruker en dedikert tekstleser for å lese tekstlig innhold på en nettside (unntatt lenker og skjemakontroller). Brukeren bør kunne bruke hurtigtaster for å:

 • Aktivere tekstleseren
 • Starte/stoppe tekstleseren
 • Flytte fokus et ord til høyre/venstre
 • Flytte fokus en linje opp/ned
 • Flytte fokus til begynnelsen/slutten på en linje

3.7 Flytte musepeker til fokus/visning

Når en bruker tabber eller panorerer seg gjennom en side, hender det ofte at musepekeren forsvinner fra skjermbildet, og dermed ikke er synlig for brukeren. I slike tilfeller er det nyttig å kunne flytte musepekeren til fokus/visning, slik at brukeren slipper å først lokalisere, dernest forflytte, musepekeren til området i det fremviste skjermbildet. 

 • Brukeren bør kunne flytte musepeker til fokus/visning

3.8 Intern søkefunksjon

Bruk av intern søkefunksjon er en rask og enkel metode for å lokalisere tekst på en nettside. Den reduserer behovet for å bevege skjermbildet ved panorering og musebevegelser. Brukeren bør kunne:

 • Bruke intern søkefunksjon

3.9 Kjenne ulike strategier for å lokalisere informasjon

En bruker av skjermforstørring har mulighet til å velge mellom ulike typer strategier for å lokalisere informasjon på en nettside. Brukeren bør kunne benytte ulike teknikker og tilnærminger, og velge mellom disse avhengig av hensiktsmessighet; grad av forstørrelse som benyttes, nettsidens struktur og oppgaven han/hun ønsker å løse. Brukeren bør kjenne til følgende strategier:

 • Panorere gjennom nettsiden
 • Tabbe gjennom nettsiden
 • Benytte lenkeliste
 • Benytte intern søkefunksjon
 • Benytte fargeoppsett

---

Kompetansekravene ble utviklet i prosjektet: Universal User Competence.