Intervjuteknikk

Listening to the Customer's Voice (Identifisere brukerkrav gjennom use-case teknikk) Forfatter: Karl E. Wiegers, Software Development, March 1997, Process Impact
http://www.processimpact.com/articles/usecase.html

Ten Requirements Gathering Techniques (10 teknikker, intervju er en av dem) Forfatter: Scott Sehlhorst, Tyner Blain LLC
http://tynerblain.com/blog/2006/11/21/ten-requirements-gathering-techniques/

The Laddering Technique - A way to conduct interviews Presentasjon av Tina Blegind Jensen Aarhus School of Business Denmark, høst 2006, kurs INF3221, Ifi, UiO
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5220/h06/undervisningsmateriale/The%20laddering%20technique_Tina.pdf

Topic:Interviews Presentasjon av Margunn Aanestad, høst 2006, kurs INF3221, Ifi, UiO
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5220/h06/undervisningsmateriale/Lecture4.html

User triangulation: how to listen to customers (Baserer seg på Everett M. Rogers: Diffusion of Innovations, Fifth Edition (2003, New York, N.Y. (USA), Free Press. ISBN 0-7432-2209-1), se også: http://www.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm) (fem typegrupper brukere, hvem å velge til medvirkning?) Forfatter: Ken Norton, September 21, 2005, Hey Norton - Ken Norton’s Blog
http://www.heynorton.org/2005/09/21/user-triangulation-how-to-listen-to-customers/