Internasjonalt arbeid

MediaLT er en av de ledende aktørene internasjonalt når det gjelder tilrettelegging av underholdende programvare for funksjonshemmede. I 2004 tok MediaLT initiativet til et internasjonalt samarbeid på dette området med Universitetet i Linz som hovedsamarbeidspartner. Dette ledet fram til etableringen av et internasjonalt styre som jobber med å få gjennomslag for funksjonshemmedes behov på dette området, samt til en epostliste som diskuterer temaet. Ta kontakt med oss på epost: info@medialt.no, dersom du ønsker å delta på epostlisten. Som et ledd i samarbeidet er det også opprettet et internasjonalt nettsted: http://gameaccess.medialt.no/.

Sentralt i samarbeidet er retningslinjene som beskriver hva spillutviklerne må ta hensyn til for at underholdende programvare kan brukes av alle. retningslinjene er laget av MediaLT, men er videreutviklet som en del av det internasjonale samarbeidet.