Hva vi tilbyr

MediaLT er en totalleverandør i forhold til synstolking, og kan tilby følgende:

  • Produksjon av synstolking for film og TV
  • Produksjon av synstolking på nettsider
  • Synstolking på teater, revy, idrett og andre arrangementer
  • Teknisk utstyr for synstolking
  • Talende menyer på DVD'er

Kontakt oss, dersom det er ønskelig med et pristilbud på ett eller flere av disse områdene.

Film og TV

Synstolking består av tre hovedfaser:

  • Utarbeide skript
  • Innlesing
  • Redigering

MediaLT er en totalleverandør av synstolking, og i de aller fleste jobbene står vi derfor ansvarlig for alle disse tre hovedfasene.

Skript

Skriptingen er hovedjobben. Her går synstolkeren igjennom filmen og utarbeider de beskrivelsene som skal leses inn. Hver beskrivelse angis med en nøyaktig tidskode for når beskrivelsen skal starte og slutte. Beskrivelsene legges inn på en slik måte at de ikke forstyrrer resten av lydbildet, og særlig slik at det ikke beskrives noe når dialoger er i gang.

Innlesing

MediaLT har trente og profesjonelle synstolkere som selv er i stand til å lese inn beskrivelsene. Vi har imidlertid også kontakt med skuespillere, som kan lese inn. I samarbeid med oppdragsgiver velges den innleseren som anses mest egnet for hver enkelt film.

Redigering

MediaLTs synstolkere behersker redigeringsverktøy for å plassere inn beskrivelsene på de rette plassene i filmen. Dette gjøres på bakgrunn av det skriptet som er utarbeidet for filmen, der nøyaktige tidskoder fremkommer. I forhold til DVD-produksjon leverer vi et ferdig produsert spor, som kan legges på DVD'en. Ved hjelp av menyen på DVD'en kan den enkelte da velge om man ønsker å ha med synstolkingen eller ikke. Vi samarbeider også med produksjonsselskaper for redigering av filmlyd, og vi kan derfor også tilby levering for visning på kino.

Nettsider

MediaLT har lang erfaring med og mye kompetanse på fagområdet nettsider og tilgjengelighet. Av denne grunn er synstolking av levende bilder på nett en naturlig del av dette arbeidet. Her kan vi kombinere vår kompetanse om synstolking med vår kompetanse om nett og tilgjengelighet, og dermed har vi de beste forutsetninger for å yte gode tjenester på dette området.

Synstolking på arrangementer

Våre synstolkere kan også tilby "live" synstolking på arrangementer. Det vil si at synstolkeren er med ut på arrangementet sammen med personen eller en gruppe av personer og synstolker på stedet der og da. Det beste er hvis dette kan planlegges i noe tid på forhånd, slik at synstolkern kan forberede seg ved å skaffe seg kunnskap om arrangementet på forhånd. Ved synstolking på et teaterstykke vil det f. eks være naturlig for synstolkeren å gå på en forestilling i forkant å gjøre seg notater, slik at synstolkingen blir best mulig. Vårt tilbud om synstolking omfatter alle mulig slags arrangementer, f. eks teater, revy, dans, konferanser, idrett, konserter m. m.

Teknisk utstyr for synstolking

MediaLT har brukt mye tid på å finne fram til egnet teknisk utstyr for avspilling av synstolking. I forbindelse med live synstolking bruker vi dette utstyret der dette er hensiktsmessig, for å gi et størst mulig utbytte av synstolkingen. Utstyret består av en sender som overfører lyden til trådløse hodetelefoner. MediaLT kan også leie ut utstyret, men vi anbefaler alle kinoer i Norge å kjøpe inn slikt utstyr. Dette vil gjøre det mulig for alle kinoer rundt omkring i Norge å tilby synstolking på en profesjonell og god måte til de som trenger dette. I 2009 ble den nye Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven vedtatt, og dersom kinoene tar denne loven på alvor vil de etter hvert bli nødt til å kjøpe inn slikt utstyr.

Talende menyer

Synstolking leveres som et eget spor på DVD'en. Den som ønsker å se film med synstolking må derfor være i stand til å velge dette alternativet. Dersom en sterkt synshemmet person skal være i stand til å velge dette selv, må det lages talende menyer på DVD'en. MediaLT har kunnskap om hvordan dette gjøres, og kan derfor tilby å lage talende meny på en DVD. Dette gjelder også hvis det skal lages talende menyer på andre produkter.