Hurtigtaster: Orca skjermleser/forstørrer

Orca startes ved å kjøre kommandoen orca: Trykk Alt+F2, vent noen sekunder, skriv inn ”orca” og trykk på Enter.

Orca er laget for å presentere informasjon mens man navigerer desktop’en ved hjelp av de innebyggede mekanismene beskrevet for GNOME. Disse navigeringsmekanismene er konsistente gjennom de fleste desktop applikasjonene.

Vanlige Orca hurtigtaster (for desktop, som er det hurtigtastsettet presentert her – for laptop finnes det et annet sett med hurtigtaster) er:

Tast Funksjon – Lese tekst og objekter
Num-7 Beveger markør til forrige linje, og les denne
Num-8 Leser nåværende linje
Num-9 Beveger markør til neste linje, og les denne
Num-4 Beveger markør til forrige ord, og les dette
Num-5 Leser nåværende ord
Num-6 Beveger markør til neste ord, og les dette
Num-1 Beveger markør til forrige tegn, og les det
Num-2 Leser nåværende tegn
Num-3 Beveger markør til neste tegn, og les det
Num-Skråstrek Utfører venstre-museklikk på markør lokasjonen
Num-Stjerne Utfører høyre-museklikk på markør lokasjonen
Tast Funksjon – Bokmerker
Alt+Insert+[1-6] Legger til bokmerke på den spesifiserte nummererte plassen. Dersom det allerede ligger et bokmerke på denne plassen, vil det bli slettet.
Insert+[1-6] Går til posisjonen bokmerket på denne plassen peker på.
Alt+Shift+[1-6] ”Hvor er jeg”-informasjon for dette bokmerke, relativt til nåværende markør-posisjon.
Insert+b og
Insert+Shift+b
Beveger seg mellom gitte bokmerker for den bestemte applikasjonen eller siden.
Alt+Insert+b Lagrer de definerte bokmerkene for den bestemte applikasjonen eller siden.
Tast Funksjon – Diverse
Insert+Num-Plus Leser fra nåværende posisjon og ut til slutten av dokumentet.
Insert+Num-Enter ”Hvor er jeg”-kommando. Forteller blant annet tittel på applikasjonsvindu, samt hvilken kontroller som har fokus.
Insert+h Går inn i ”læremodus”.
I læremodus mottar og tolker Orca all tastatur og braille-input, og forteller hva effekten av disse ville vært i normal modus.
Trykk Esc for å går ut av ”læremodus”.
Insert+f Forteller font og attributtinformasjon til et tegn.
Insert+Mellomrom Starter Orca Konfigurasjons-dialog.
Her kan du tilpasse oppførsel og funksjonaliteter i Orca, slik som tale, braille og forstørring.
I tillegg finnes en ”Key Binding” fane, som presenterer tastekombinasjonene i Orca, og lar deg endre dem.
Insert+Ctrl+Mellomrom Gjenoppretter dine spesifiserte brukerinnstillinger. Reinitialiserer tjenester om nødvendig.
I de siste versjonen av Orca, startes Orca konfigurasjons dialogen for den aktuelle applikasjonen.
Insert+S Skrur av/på tale
Insert+F11 Leser tabeller, enten enkelt celler eller hel rad.
Insert+q Avslutter Orca