Hurtigtaster: Firefox 3.0 nettleser

Tast Funksjon – Basis Markørkontroll
Insert+F12 I FireFox kan man velge om man vil la Orca eller Gecko kontrollere markøren. Status på kontrollør endres ved Insert+F12. Gecko er default i kontroll, men Orca skal gi bedre funksjonalitet. Det er også mulig å gjøre Orca til default markør-kontrollør.
Tab og
Shift+Tab
Beveger seg mellom linker og andre elementer på nettside.
Felles for Orca og Gecko.
Piltaster Navigererpå nettside, som i standard tekstdokument.
Felles for Orca og Gecko.
Tast Funksjon – Orca Spesifikke hurtigtaster
h og
Shift+h
Hopp til neste og forrige overskrift.
1 og
Shift+1
Hopp til neste og forrige nivå 1 overskrift.
o og
Shift+o
Hopp til neste og forrige store objekt.
l, og
Shift+l
Hopp til neste og forrige liste.
i og
Shift+i
Hopp til neste og forrige listepunkt.
u og
Shift+u
Hopp til neste og forrige ubesøkte link.
v og
Shift+v
Hopp til neste og forrige besøkte link.
t og
Shift+t
Hopp til neste og forrige tabell.
Shift+Alt+Piltast I en tabell, hopp til tabell-cellen i den gitte piltast-retningen.
Shift+Alt+Home og
Shift+Alt+End
I en tabell, hopp til første/siste tabell-celle.
r og
Shift+r
Hopp til neste og forrige ”aktive område” (live region).
Et ”aktivt område” kan bli oppdatert/endret uten å ha fokus.
y Hopp til siste aktive område som ble annonsert.
\ - Omvendt skråstrek Sett opp høflighetsnivået for det aktuelle aktive området.
Default er høflighet=”av”. Da er området ikke aktivt.
Når høflighetsnivået økes, blir endringer i området aktive, og stadig viktigere. Høyeste prioritet fåes når høflighet=”rude” (uhøflig), da blir brukeren typisk avbrutt i pågående aktivitet ved endringer i det aktuelle aktive området.
Shift+ Omvendt skråstrek Setter høflighet=”av” for alle aktive områder på nettsiden.
Orca+F[1-9] Få opp til niende tidligere annonserte melding fra aktivt område.
Tast Funksjon – FireFox Spesifikke hurtigtaster, Linux
Ctrl+N Nytt vindu.
Ctrl+Shift+W eller
Alt+F4
Stenger vindu.
Ctrl+T Ny fane (tab).
Ctrl+Tab eller
Ctrl+PageDown
Neste fane.
Ctrl+Shift+Tab eller
Ctrl+PageUp
Forrige fane.
Alt+[1-9] Velger fane 1-9 basert på input.
Ctrl+W eller
Ctrl+F4
Stenger fane.
Ctrl+O Åpne fil.
Ctrl+P Print ut.
Ctrl+Y Last ned
Ctrl+S Lagre nettsiden som…
Alt+Enter Lagre lenke-målet som…
Ctrl+M Ny e-post melding.
Enter Åpner link.
Ctrl+Enter Åpner link i ny fane.
Shift+Enter Åpner link i nytt vindu.
Alt+Enter Åpner adresse i ny fane. Fungerer kun i adressefeltet.
Slettbakover-tasten eller
Alt+Piltast venstre eller
Ctrl+Firkantparentes venstre
Bakover
Ps: Slettbakover-tasten må stilles inn i Linux for dette.
Shift+Slettbakover-tasten eller Alt+Piltast høyre eller
Ctrl+Firkantparentes høyre
Fremover
Ps: Slettbakover-tasten må stilles inn i Linux for dette.
Ctrl+D Legg til bokmerke
Ctrl+B Bokmerker
Ctrl+Minustegn Forminsk tekststørrelse
Ctr+Plusstegn Øker tekststørrelsen.
Ctrl+0 Gjenopprett tekststørrelse
Ctrl+F Finn på denne siden
Ctrl+G eller
F3
Finn neste
Ctrl+Shift+G eller
Shift+F3
Finn forrige
Apostrof Finner link mens du taster.
Skråstrek Finner tekst mens du taster.
End Går til bunnen av siden.
Home Går til toppen av siden.
PageDown Går ned en side.
PageUp Går opp en side.
Piltast ned Går ned en linje.
I et tekstfelt med autofullfør: Velg neste valg-anførsel
Piltast opp Går opp en linje.
I et tekstfelt med autofullfør: Velg forrige valg-anførsel
Ctrl+K eller
Ctrl+J
Nettsøk
Ctrl+Piltast ned Velger neste søkemaskin i søkefelt.
Ctrl+Piltast opp Velger forrige søkemaskin i søkefelt.
F6 Går til neste ramme (frame).
Shift+F6 Går til forrige ramme.
Mellomrom Avkrysningsboks av/på.
Ctrl+C Kopier
Ctrl+X Klipp ut
Ctrl+V Lim inn.
Del Slett
Shift+Del Slett individuelt skjema ”auto-complete” anførsel.
Ctrl+A Velg alt.
Ctrl+L eller
Alt+D
Velg adressefeltet.
Ctrl+Z Angre.
Ctrl+Shift+Z eller
Ctrl+Y
Gjenta (redo).
F11 Full skjerm (av/på).
F1 Hjelp
Ctrl+H Historikk
Alt+Home Til hjemmesiden
Ctrl+I Informasjon om nettsiden.
Ctrl+U Åpner kildekode.
F7 Markør-skumlesing
Ctrl+Shift+I DOM Inspektør
F5 eller
Ctrl+R
Oppdater
Ctrl+F5 eller
>Ctrl+Shift+R
Tvungen oppdatering
Esc Stopp
Ctrl+Enter Fullfør .com adresse. Fungerer kun i adressefeltet.
Shift+Enter Fullfør .net adresse. Fungerer kun i adressefeltet.
Ctrl+Shift+Enter Fullfør .org adresse. Fungerer kun i adressefeltet.