Kristin Skeide Fuglerud

Stilling og arbeidssted

Seniorforsker, Norsk Regnesentral

Bakgrunn

Kristin S. Fuglerud jobbet ca 10 år som systemutvikler og konsulent i IT bransjen før hun tok hovedfag (1999). Hun er Cand. Scient fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Etter hovedfaget begynte hun som forsker ved Norsk Regnesentral innen fagområdene menneske-maskin interaksjon (HCI), brukervennlighet og brukermedvirkning i systemutvikling, e-læring, samt tilrettelegging av teknologi for personer med nedsatt funksjonsevne. De siste årene har hun først og fremst arbeidet med problemstillinger innen tilgjengelighet og universell utforming av IKT. Hun er nå ansvarlig for fagområdet universell utforming av IKT ved Norsk Regnesentral.

Om arbeidsstedet

http://www.nr.no

Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører oppdragsforskning for bedrifter og det offentlige i det norske og internasjonale markedet. NR ble etablert i 1952 og har kontorer i Informatikkbygningen ved Universitetet i Oslo. NR driver anvendt forskning innen statistikk og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Innen statistikk jobbes det med svært mange forskjellige problemstillinger slik som estimering av torskebestanden, finansiell risiko, beskrivelse av geologien i petroleums­reservoarer og overvåking av klimaendringer. Innen IKT jobbes det med problemstillinger knyttet til bruk av IKT i samfunns- og næringsliv. De viktigste satsingsområdene for NR’s IKT-forskning er sikkerhet og personvern, tilgjengelighet og universell utforming av IKT, samt multimedia på forskjellige plattformer. NRs visjon er forskningsresultater som brukes og synes.