MIKT: forslag til temaoversikt

Sist oppdatert: 13.09.2007

Om notatet

Det skal ikke utarbeides en spesifikk fagplan i MIKT-forprosjektet. Likevel er det meningen å identifisere viktige kurs-temaer.

Et grunnkurs innen universell utforming og IKT kan ikke omfatte alle aktuelle emner. Målet er å gi elevene en praktisk innføring, og en hensiktsmessig måte å gjøre dette på kan være å ta utgangspunkt i PC og mobilt utstyr. Bakgrunenn for dette er at det er utviklet mange løsninger for funksjonshemmede beregnet for slikt utstyr, og at tilsvarende teknologi kan implementeres f.eks. på selvbetjeningsløsninger.

Nedenfor har prosjektgruppa satt opp et forslag til hovedemner, og vi tar svært gjerne i mot synspunkter rundt dette!

Morten Tollefsen
Mobil: 908 99 305

Tilgjengelighet er et stikkord for alle emner og derfor brukes ikke dette ordet i hvert enkelt emne nedenfor.

Bakgrunn

 • Bevistgjøring (hvorfor er tilgjengelighet viktig)
 • Lovverk
 • Politikk og handlingsplaner
 • Retningslinjer for tilgjengelighet (WCAG etc.)
 • Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter
 • Nytteverdien av tilgjengelige løsninger

Hjelpemiddelteknologi

 • Standarder
 • Spesielle grensesnitt til generell teknologi
 • Teknologi for funksjonshemmede
 • Ergonomi

Teknologi og ulike anvendelser

 • Operativsystemer (Windows, Linux, Mac, ...)
 • Server-miljøer
 • Tynne klienter
 • Brukerprogrammer
 • Dataspill og underholdning
 • Mobilt utstyr
 • Fri programvare
 • Andre relevante IKT-områder (selvbetjening, forbrukerelektronikk, transport, ...)

Presentasjon av informasjon

 • Strukturerte dokumenter
 • Web og andre internett tjenester