Forslag til studentoppgave: Hvem faller ut - hva og hvorfor?

Stadig mer av vår kommunikasjon foregår via sosiale medier som Facebook, Twitter og Flickr. Alle mennesker har imidlertid ikke likeverdig tilgang til disse møteplassene. Brukergrensesnittet hindrer mange funksjonshemmede i å delta på samme måte som andre. Flere sentrale fagmiljøer på området har derfor gått sammen om forskningsprosjektet Nettborger, der vi ønsker å gjøre noe med dette.

Vi vil gjerne ha med studenter som vil ta meningsfylte, spennende og nyskapende prosjektoppgaver. På prosjektets nettside kan du lese mer om prosjektet: http://www.medialt.no/nettborger/951.aspx

 

Facebook og mennesker med spesielle behov

Vi vet at både blinde og svaksynte bruker Facebook og andre sosiale medier. Det er imidlertid også kjent at denne typen tjenester ikke er veldig godt tilrettelagt for mennesker som bruker f.eks. en skjermleser (leser opp informasjon med syntetisk tale). Vi vil gjerne at studenter velger seg spesifikke brukergrupper (blinde, mennesker med kognitive funksjonshemninger, brukere med manglende armfunksjon etc) og undersøker:

  • Hvem bruker Facebook?
  • Hvilken funksjonalitet er tilgjengelig/utilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
  • Hvordan kan funksjonalitet gjøres mer tilgjengelig?
  • ...

Det er naturligvis også interessant med andre spørsmål, brukergrupper og/eller sosiale medier som Twitter, Flicker e. l.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en slik oppgave kan du ta kontakt med:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no
Mobil: 90899305