Forslag til studentoppgave: Facebook’s umuligheter for personer med kognitiv svikt

Stadig mer av vår kommunikasjon foregår via sosiale medier slik som Facebook, LinkedIN, Twitter osv. Spillaktige omgivelser slik som Nettby og Second Life er også svært utbredt.

Mange mennesker opplever brukergrensesnittet til disse tjenestene som krevende, og gir opp. Mennesker med kognitiv svikt kan møte uoverkommelige hindringer med hensyn på å orientere seg i sosiale mediers landskap.

Flere sentrale fagmiljøer på området har derfor gått sammen om forskningsprosjektet Nettborger, der vi ønsker å gjøre noe med dette. Vi vil gjerne ha med studenter som vil ta meningsfylte, spennende og nyskapende prosjektoppgaver. På prosjektets nettside kan du lese mer om prosjektet: http://www.medialt.no/nettborger/951.aspx.

Kardes medarbeidere fungerer som veiledere for denne oppgaven. Karde har egen nettside om prosjektet: http://www.karde.no/NETTBORGER_norsk.html.

Oppdragsgiver og veileder på Nettborger-prosjektets vegne blir Ph.D Riitta Hellman (http://www.karde.no/Riitta_norsk.html) i samarbeid med cand.med Gro Marit Rødevand (http://www.karde.no/GroMarit_norsk.html).

Beskrive (u)brukbarhet av Facebook for mennesker med kognitiv svikt

Denne oppgaven skal systematisere kunnskap om hvilke utfordringer mennesker med kognitiv svikt har i bruken av Facebook, og hvilke utslag problemene gir i deltakelse i samfunnslivet.

Facebook tilbyr mange muligheter til samfunnsdeltakelse. Vi ønsker at studenter skal undersøke hvordan dette foregår i dag via Facebook (og evt. andre sentrale sosiale medier). Avgrensingen gjøres da eksplisitt mot generell sosial bruk av Facebook.

Det ønskes at studentene fokuserer på hva som hemmer og fremmer bruken av Facebook til dette formålet når det gjelder mennesker med kognitive utfordringer. Utfordringene inkluderer bl.a. orientering, hukommelse, problemløsing, læring, lesing/skriving, konsentrasjon og/eller oppmerksomhet.

Det forutsettes at arbeidet gjennomføres ved hjelp av systematiske empiriske studier med reelle, representative brukere i relevante grupper.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en slik oppgave kan du ta kontakt med:

Riitta Hellman
rh@karde.no
Mobil: 98211200