Forslag til studentoppgave: Facebook API og alternative brukergrensesnitt

Stadig mer av vår kommunikasjon foregår via sosiale medier som Facebook, Twitter og Flickr. Alle mennesker har imidlertid ikke likeverdig tilgang til disse møteplassene. Brukergrensesnittet hindrer mange funksjonshemmede i å delta på samme måte som andre. Flere sentrale fagmiljøer på området har derfor gått sammen om forskningsprosjektet Nettborger, der vi ønsker å gjøre noe med dette.

Vi vil gjerne ha med studenter som vil ta meningsfylte, spennende og nyskapende prosjektoppgaver. På prosjektets nettside kan du lese mer om prosjektet: http://www.medialt.no/nettborger/951.aspx

Utvikle en pilot vha. Facebook API'er

Facebook tilbyr åpne API'er for å bruke funksjonalitet i andre applikasjoner (f.eks. egne nettsider). API'ene er blant annet benyttet for å lage app'er til iPhone etc. Mer info om API'et finner du på: http://developers.facebook.com

Vi ønsker at studenter skal lage alternative brukergrensesnitt til deler av Facebook-funksjonaliteten. F.eks. kan dette være å lage en mer universelt utformet versjon av http://m.facebook.com (piloter kan også være mye smalere, dersom dette er hensiktsmessig).

To brukergrupper vi vet sliter med blant annet Facebook er sterkt synshemmede/blinde og mennesker med kognitive funksjonshemninger. En pilot kan derfor gjerne se spesielt på en utvalgt brukergruppe.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en slik oppgave kan du ta kontakt med:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no
Mobil: 90899305