Fleksibel Teknologi

  Abstract representations as a basis for usable user interfaces (Flere GUI'er "on the fly", uten forhånds-spesifisert modalitet eller interaksjonsteknikk) Forfatter: Shari Trewin, Gottfried Zimmerman og Gregg Vanderheiden, Interacting with Computers, Special Issue: Universal Usability Revisitied - Edited by M.Zajicek and A.Edwards, Vol.16, No.3, s477-506, 2004, Elsevier B.V.
  http://authors.elsevier.com/sd/article/S0953543804000438

  A Speech Centric Mobile Multimodal Service useful for Dyslectics and Aphasics (1 dysleksi + 1 afasi: Klarte ikke kun tekstlig eller kun auditiv reiseinformasjon, men mestret peik-og-preik reiseinformasjon greit - Multimodale grensesnitt veien til universell design?) Forfatter: Knut Kvale og Narada Dilp Warakagoda, Interspeech'2005 - Eurospeech, 4-8 september, Lisboa, Portugal, s451-464, 2005, ISCA
  http://www.iet.ntnu.no/projects/brage/files/kvale_4.pdf

  Chording with Spacial Mnemonics: Automatic Error Correction for Eyes-Free Text Entry (Automatisk korreksjon av tekstlig input, på mobile/små enheter, uten bruk av syn. "Chording". Bakgrunn om ulike typer tekst-input. Mnemonics. Evalueringsmetodikk feilkorreksjon = Eksperimenter) Forfatter: Frode Eika Sandnes og Yo-Ping Huang, Journal of Information Science and Enfineering, Vol. 22, s1015-1031, 2006
  http://www.iis.sinica.edu.tw/page/jise/2006/200609_02.pdf

  ETSI EG 202 191 V1.1.1 (2003-08)- Human Factors (HF); Multimodal interaction, communication and navigation guidelines (Oversikt over AT/forbedringer til ulike brukergrupper (symbolbruk:WAACC2002), 16 prinsipper for multi-modal design) ETSI Guide, 2003, European Telecommunications Standards Institute
  http://portal.etsi.org/docbox/EC_Files/EC_Files/eg_202191v010101p.pdf

  Evaluation of a Mobile Multimodal Service for Disabled Users (kort, kort oppsummering funksjonshemmede av ulik type evaluerer peik-og-preik reiseinformasjon, Systemet beskrives kort mer inngående, kort artikkel) Forfatter: Knut Kvale, Narada Warakagoda og Marthin Kristiansen, Proceedings MMUI, Gothenburg, Sweden, 7-8 april, 2005
  http://www.iet.ntnu.no/projects/brage/files/kvale_5.pdf

  Evaluering og tilpasning av et multimodalt system på en mobil enhet () Forfatter: M. Kristiansen
  Masteroppgave_rapport_Kristiansen.doc

  Extracting Usability Information from User Interface Events (Tykk artikkel, kun grovlest, tar for seg automatiske innsamlingsteknikker og informasjonen man da kan få fra UI-eventer) Forfatter: David M. Hilbert og David F. Redmiles, ACM Computing Surveys, Vol. 32, No. 4, desember 2000, s384-421, ACM
  http://www.fxpal.com/publications/FXPAL-PR-00-162.pdf

  How do non-expert users exploit simultaneous inputs in multimodal interaction?
  (Evaluering peik-og-preik på mobiltlf, Samtidig vs. sekvensiell interaksjon, Samtidig "vindu", introduksjonsform påvirker interaksjonsmetode - video best) Forfatter: Knut Kvale, John Rugelbak og Ingunn Amdal, Internationsl Symbiosum on Human Factors in Telecommunication (HfT 2003), Berlin, 1-4 desember, 2003(achieved "The John Karlin Award for best paper") http://www.iet.ntnu.no/projects/brage/files/kvale_2.doc

  IBM developerWorks : WebSphere Voice 2001 - Sist aksessert: 10.01.08
  http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/voice/

  Implementation of Simultaneous Coordinated Multimodality for Mobile Terminals
  (Litt dypere teksnisk forklaring av peik-og-preik systemet) Forfatter: Narada Dilp Warakagoda, Jan Eikeset Knudsen, og Anders Smeby Lium, 1st Nordic Symposium on MultimodalCommunication (MUMIN), København, 23-24 september, 2003 http://www.iet.ntnu.no/projects/brage/files/narada_1.pdf

  Multimodalitet - Diverse artikler på temaene: Spoken Language Interaction and Interface Design, Multimodal Interaction and Interface Design, Multimodal System Architectures and Applications og Multi-agent Theory and Systems Forfatter: Oviatt m.f. fra CHCC
  http://www.cse.ogi.edu/CHCC/

  Norsk taleteknologi - statusrapport høsten 2006 (intro til taleteknologi/begreper, Viktige aktørene i Norge: gjenkjenning, diktering, syntese & noe Skandinavia) Forfatter: Knut Kvale, R&I Research Report, R 12/2006, Telenor
  http://www.telenor.com/rd/pub/rep06/r_12_06.pdf

  People are Doing it for Themselves (utforsker å sette brukerne i stand til selv å tilpasse/lage produkter som dekker deres behov) Forfatter: David Weightman og Deana McDonagh, (International conference: Designing Pleasurable Products And Interfaces) DPPI'03, 23-26 juni, Pittsburg, Pennsylvania (USA), 2003, ACM
  http://portal.acm.org/citation.cfm?id=782896.782905&coll=ACM&dl=ACM&type=series&idx=SERIES10784&part=series&WantType=Proceedings&title=DPPI&CFID=9840589&CFTOKEN=81530064

  SALT Forum 2003 - Sist aksessert: 10.01.08
  http://www.saltforum.org/

  Speech Centric Multimodal Interfaces for Mobile Communication Systems (Teknisk fokus, God forklaring av peik-og-preik system implementasjon, Diskusjoner omkring implementasjon og mobile tjenester, Teknisk teori.) Forfatter: Knut Kvale, Narada Dilp Warakagoda og Jan Eikeset Knudsen, Telektronikk 2, s104-117, 2003
  http://www.eurescom.de/~ftproot/web-deliverables/public/P1100-series/P1104/Multimodal_Interfaces_104_117.pdf

  The Development of a Voice System That Interacts With a Student Information Database (Klient/server versjon, med tale input/output - eksempel på hvordan vi kan utføre/designe del 2: navigasjon på nett) Forfatter: Yifang Gu og Juan E. Gilbert, ACMSE'04, ACM Southeast Regional Conference, Proceedings, s248-252, Huntsville, Alabama (USA), 2004, ACM
  http://portal.acm.org/citation.cfm?id=986537.986596

  The Total Access System (Archimedes-prosjektet, alle slags modaliteter kan plugges i, grafisk interface oversettes til taktilt og tale) Forfatter: Neil G. Scott og Isabelle Gingras, The Archimedes Project, Standford University, CA (USA), demonstrasjon på CHI 2001, 31 marsj - 5 april, Seattle, Washington (USA)
  http://archimedes.hawaii.edu/Project_History.htm

  Voice over Workplace (VoWP): Voice Navigation in a Complex Business GUI (Effektivitet versus Tvetydighet i kommandoer: Anbefaler "implisitt scoping", tips for visuell+auditiv interaksjon: mute mikrofon, feedback, RESOLV ikoner, prioritering av fokus: Sist i bruk første prioritet) Forfatter: Frankie James og Jeff Roelands, ACM SIGACCESS Conference on Assistive Technologies, Edinburgh, Scotland, s197-204, 2002, ACM
  http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=638285

  VoiceXML 2007 - Sist aksessert: 10.01.08
  http://www.voicexml.org/

  W3C XHTML + Voice Profile 2001 - Sist aksessert: 10.01.08
  http://www.w3.org/TR/xhtml+voice/

  What I need is What I Get: Downloadable User Interfaces via Jini and Java (flere GUI'er mulige - on the fly) Forfatter: Marney Beard og Peter Korn, Sun Microsystems, demonstrasjon på CHI 2001, 31 marsj - 5 april, Seattle, Washington (USA)
  http://portal.acm.org/citation.cfm?id=634067.634079

  Speech centric multimodal interfaces for disabled users
  Forfattere: Knut Kvale and Narada Dilp Warakagoda, Journal of Technology and Disability, Publisher IOS Press, ISSN 1055-4181 (Print) 1878-643X (Online), Issue Volume 20, Number 2 / 2008, Pages 87-95 Speech centric multimodal interfaces for disabled users
  Abstract: This paper explores how multimodal interfaces make it easier for people with sensory impairments to interact with mobile terminals such as PDAs and 3rd generation mobile phones (3G/UMTS). We have developed a flexible speech centric composite multimodal interface to a map-based information service on a mobile terminal. This user interface has proven useful for different types of disabilities, from persons with muscular atrophy combined with some minor speaking problems to a severe dyslectic and an aphasic. Some of the test persons did not manage to use the ordinary public information service, neither on the web (text only) nor by calling a manual operator phone (speech only). But they fairly easily employed our multimodal interface by pointing at the map on the touch screen while uttering short commands or phrases. Although this is a limited qualitative evaluation it indicates that development of speech centric multimodal interfaces to information services is a step in the right direction for achieving the goal of design for all.