Fagplan Datakortet modul 7: Internett og elektronisk post

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 7, Internett og elektronisk post, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 7 Internett og elektronisk post er delt i to deler. Den første delen, Internett, krever at kandidaten forstår noen grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med Internett og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av Internett. Kandidaten skal også kunne utføre grunnleggende søk på WWW ved å bruke en vanlig nettleser og tilgjengelige søkemotorer. Han eller hun skal kunne legge inn et bokmerke for websider og skrive ut websider og søkeresultater. Kandidaten skal også kunne bruke web-baserte skjema. Den andre delen, elektronisk post (e-post), krever at kandidaten forstår noen grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med e-post og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av e-post. Kandidaten skal demonstrere evnen til å bruke et e-postprogram for å sende og motta meldinger, sette inn et filvedlegg i en e-post og å organisere og ordne mapper til e-post i det aktuelle e-postprogrammet.

Internett

7.1 Internett

7.1.1 Begreper

 • 7.1.1.1 Forstå og vite forskjellen på Internett og World Wide Web (WWW).
 • 7.1.1.2 Definer og forstå begrepene: HTTP, URL, hyperkobling, ISP, FTP
 • 7.1.1.3 Forstå oppbyggingen av en webadresse (URL).
 • 7.1.1.4 Vite hva en nettleser er og hva den brukes til.
 • 7.1.1.5 Vite hva en søkemotor er og hva den brukes til.
 • 7.1.1.6 Forstå begrepene informasjonskapsler (cookie), midlertidige Internett filer (cache).

7.1.2 Sikkerhetsaspekter

 • 7.1.2.1 Vite hva lukket side er (bruk av brukernavn og passord).
 • 7.1.2.2 Vite hva digitalt sertifikat er.
 • 7.1.2.3 Vite hva kryptering er og hvorfor det brukes.
 • 7.1.2.4 Være oppmerksom på faren med virus fra filer som lastes ned.
 • 7.1.2.5 Være oppmerksom på faren for misbruk ved bruk av kredittkort på Internett.
 • 7.1.2.6 Forstå begrepet brannmur.

7.1.3 Komme i gang med nettleseren

 • 7.1.3.1 Åpne, lukke nettleser.
 • 7.1.3.2 Endre nettleserens startside.
 • 7.1.3.3 Vise en webside i et nytt vindu.
 • 7.1.3.4 Stoppe nedlastingen av en webside.
 • 7.1.3.5 Oppdatére en webside.
 • 7.1.3.6 Bruke hjelpefunksjonen.

7.1.4 Justere innstillinger

 • 7.1.4.1 Vise/skjule verktøylinjer.
 • 7.1.4.2 Vise/skjule bilder på en webside.
 • 7.1.4.3 Vise tidligere besøkte websider ved hjelp av adresselinjen.
 • 7.1.4.4 Slette historikken.

7.2 Webnavigering

7.2.1 Navigere til en webside

 • 7.2.1.1 Gå til en webadresse.
 • 7.2.1.2 Navigere ved hjelp av en hyperkobling.
 • 7.2.1.3 Navigere frem og tilbake i tidligere besøkte websider.
 • 7.2.1.4 Fylle ut et webskjema for å gjennomføre en bestilling.

7.2.2 Bruke bokmerker

 • 7.2.2.1 Sette bokmerke på en webside.
 • 7.2.2.2 Bruke bokmerke for å navigere til en webside.

7.2.3 Organisere bokmerker

 • 7.2.3.1 Opprette en mappe for bokmerker.
 • 7.2.3.2 Legge til en webside i en mappe med bokmerker.
 • 7.2.3.3 Slette et bokmerke. 7.3 Websøk

7.3.1 Bruk av søkemotorer

 • 7.3.1.1 Kjenne til og velge en søkemotor.
 • 7.3.1.2 Utføre et søk med nøkkelord eller en frase.
 • 7.3.1.3 Kombinere søkekriterier i et søk.
 • 7.3.1.4 Kopiere tekst, bilder, webadresser fra en webside til et dokument.
 • 7.3.1.5 Lagre en webside som en tekst-, html-fil.
 • 7.3.1.6 Laste ned tekst-, bilde-, lyd-, video-, programvarefil fra en webside og lagre den.

7.3.2 Utskrifts-forberedelser

 • 7.3.2.1 Forhåndsvise en webside.
 • 7.3.2.2 Endre sideoppsett: Stående, liggende, papirstørrelse.
 • 7.3.2.3 Endre marger: Topp, bunn, venstre, høyre.

7.3.3 Utskrift

 • 7.3.3.1 Skrive ut en webside ved å bruke vanlige utskriftsinnstillinger: Hele websiden, enkelt side, enkelt ramme, merket tekst, antall kopier.

Elektronisk post

7.4 Elektronisk post

7.4.1 Begreper

 • 7.4.1.1 Forstå oppbyggingen av en e-postadresse.
 • 7.4.1.2 Forstå fordelene med bruk av e-post: Hurtig levering, lave kostnader, fleksibilitet.
 • 7.4.1.3 Forstå viktigheten av nettetikk: Bruk av nøyaktige beskrivelser i emnefeltet i meldinger, korte svar på meldinger, stavekontroll av meldinger.

7.4.2 Sikkerhetsaspekter

 • 7.4.2.1 Være oppmerksom på muligheten for å få uønskede masseutsendinger (spam).
 • 7.4.2.2 Være oppmerksom på muligheten for å infisere datamaskinen med virus ved å åpne meldinger og vedlegg.
 • 7.4.2.3 Vite hva en digital signatur er.

7.4.3 Komme i gang med e-postprogrammet

 • 7.4.3.1 Åpne, lukke et e-postprogram.
 • 7.4.3.2 Åpne en innboks for en bestemt bruker.
 • 7.4.3.3 Åpne en eller flere meldinger.
 • 7.4.3.4 Veksle mellom åpne meldinger.
 • 7.4.3.5 Lukke en melding.
 • 7.4.3.6 Bruke hjelpefunksjonen.

7.4.4 Justere innstillinger

 • 7.4.4.1 Legge til, fjerne overskrifter i innboksen: Avsender, emne, dato mottatt. 7.4.4.2 Vise, skjule verktøylinjer.

7.5 Meldinger

7.5.1 Lese meldinger

 • 7.5.1.1 Sette flagg for oppfølging på en melding. Fjerne flagg for oppfølging på en melding.
 • 7.5.1.2 Markere en melding som ulest, lest.
 • 7.5.1.3 Åpne og lagre et vedlegg.

7.5.2 Svare på en melding

 • 7.5.2.1 Bruke svar, svar til alle funksjonen.
 • 7.5.2.2 Svare med eller uten opprinnelig melding vedlagt.

7.5.3 Sende en melding

 • 7.5.3.1 Opprette en ny melding.
 • 7.5.3.2 Sette inn en e-postadresse i "Til"-feltet.
 • 7.5.3.3 Sende kopi, blindkopi av en melding til andre adresser.
 • 7.5.3.4 Sette inn tittel i "Emne"-feltet.
 • 7.5.3.5 Bruke stavekontrollen og foreta nødvendige endringer.
 • 7.5.3.6 Sette inn fil som vedlegg i en melding.
 • 7.5.3.7 Sende en melding med høy eller lav prioritet.
 • 7.5.3.8 Sende en melding med bruk av en distribusjonsliste.
 • 7.5.3.9 Videresende en melding.

7.5.4 Kopiere, flytte, slette

 • 7.5.4.1 Kopiere, flytte tekst i en melding eller mellom aktive meldinger.
 • 7.5.4.2 Kopiere tekst fra en annen kilde (dokument, regneark) til en melding.
 • 7.5.4.3 Slette tekst i en melding.
 • 7.5.4.4 Slette et vedlegg fra en utgående melding.

7.6 E-post administrasjon

7.6.1 Teknikker

 • 7.6.1.1 Kjenne til noen teknikker for å administrere e-posten. Opprette og navngi mapper, flytte meldinger til mapper. Slette meldinger, bruke adresselister.

7.6.2 Bruke adresselister

 • 7.6.2.1 Opprette en ny adresseliste/distribusjonsliste.
 • 7.6.2.2 Legge til en ny adresse i en adresseliste.
 • 7.6.2.3 Slette en adresse fra adresselisten.
 • 7.6.2.4 Oppdatere en adressebok med en adresse fra en innkommet melding.

7.6.3 Organisere meldinger

 • 7.6.3.1 Søke etter meldinger med avsender, emne, innhold som søkebegrep.
 • 7.6.3.2 Opprette en ny mappe for meldinger.
 • 7.6.3.3 Flytte meldinger til en ny e-postmappe.
 • 7.6.3.4 Sortere meldinger på navn, dato.
 • 7.6.3.5 Slette en melding.
 • 7.6.3.6 Gjenopprette en melding fra "slettede meldinger" mappen.
 • 7.6.3.7 Tømme mappen slettede meldinger.

7.6.4 Forberede utskrift

 • 7.6.4.1 Forhåndsvise en melding.
 • 7.6.4.2 Bruke utskriftsvalg: Hele meldingen, merket område, antall kopier.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.