Fagplan Datakortet Modul 4: Regneark, ekspertnivå

Følgende er pensum for Modul 4 - Regneark, ekspert nivå (EM4), og danner grunnlaget for den praktiske testen i denne modulen. Fagplanen for EM4 bygger på nivået til fagplanen for Datakortet – Regneark (M4). EM4 forutsetter at innholdet og ferdighetene i M4 er kjent..

Mål

 Denne modulen krever at kandidaten kan utnytte et regnearkprogram ved å bruke noe av den mer komplekse funksjonaliteten i programmet til å produsere avanserte modeller. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal kandidaten effektivt kunne organisere data matematisk og logisk, hente ut informasjon, og bruke verktøyene i programmet for å presentere og produsere regnearkdata av høy kvalitet. Kandidatens kompetanse skal inkludere ferdigheter i behandling av celler i et regneark, utforming av matematiske og logiske formler ved å bruke de avanserte funksjonene som er tilgjengelig, samt redigering og bearbeiding av numeriske verdier, tekst og grafiske data. Kandidaten skal kunne produsere resultater fra flere arbeidsbøker, utforme diagrammer og makroer, sortere data og bruke funksjonaliteten i programmet for å optimalisere beregninger. .

1 Redigering.

1.1 Data.

 • 1.1.1 Navngi celleområder i et regneark .
 • 1.1.2 Bruke automatisk formatering av celleområder.
 • 1.1.3 Lage egendefinerte formater.
 • 1.1.4 Bruke betinget formatering.
 • 1.1.5 Bruke lim inn utvalg funksjoner.
 • 1.1.6 Importere tekstfiler med forskjellige skilletegntyper.

1.2 Visning.

 • 1.2.1 Fryse rader og kolonne overskrifter.
 • 1.2.2 Skjule/Ta frem rader og kolonner.
 • 1.2.3 Skjule/Ta frem regneark.
 • 1.2.4 Bruke delsammendrag funksjonen.
 • 1.2.5 Bruke en datatabell med en eller to variabler (følsomhetsanalyse).

1.3 Beskyttelse.

 • 1.3.1 Beskytte/Oppheve beskyttelse av regneark med passord.
 • 1.3.2 Beskytte/Oppheve beskyttelse av celler i et regneark med passord.

1.4 Sikkerhet.

 • 1.4.1 Legge inn passordbeskyttelse på en arbeidsbok.
 • 1.4.2 Fjerne passordbeskyttelse på en arbeidsbok.

2 Databehandling.

2.1 Sortering.

 • 2.1.1 Sortere data etter flere kriterier.
 • 2.1.2 Utføre egendefinerte sorteringer.

2.2 Vilkår/Filtrering.

 • 2.2.1 Lage et vilkår med en eller flere kriterier.
 • 2.2.2 Bruke avanserte vilkårs-/filtreringsfunksjoner.

2.3 Koblinger.

 • 2.3.1 Koble data i et regneark.
 • 2.3.2 Koble data mellom regneark.
 • 2.3.3 Koble data mellom arbeidsbøker.
 • 2.3.4 Koble data til et tekstbehandlingsdokument.
 • 2.3.5 Konsolidere data i tilstøtende regneark ved bruk av 3D-formler.

2.4 Maler.

 • 2.4.1 Bruke maler.
 • 2.4.2 Redigere maler.

2.5 Diagrammer og grafer.

 • 2.5.1 Endre diagramakser (tykkelse og stil).
 • 2.5.2 Formatere diagramakser (nummerering, skala, tekst).
 • 2.5.3 Sette inn, flytte og endre størrelsen på diagramtitler, etiketter og forklaringer.
 • 2.5.4 Trekke ut sektorer i sektordiagrammer.
 • 2.5.5 Fjerne en dataserie i et diagram.
 • 2.5.6 Endre diagramtype for en dataserie.
 • 2.5.7 Øke avstanden mellom stolpene i et 2D stolpediagram.
 • 2.5.8 Sette inn et bilde i et 2D diagram.

3 Funksjoner.

3.1 Bruke funksjoner.

 • 3.1.1 Bruke dato og tidsfunksjoner: TODAY, DAY; MONTH; YEAR.
 • 3.1.2 Bruke matematiske funskjoner: SUMIF; SUMPOSITIVE; ROUND.
 • 3.1.3 Bruke statistiske funksjoner: COUNT; PURECOUNT; COUNTA; COUNTIF.
 • 3.1.4 Bruke tekstfunksjoner: PROPER; UPPER; LOWER;CONCATENATE.
 • 3.1.5 Bruke finansielle funksjoner: FV; NPV; PMT; PV; RATE.
 • 3.1.6 Bruke oppslag- og referanse funksjoner: HLOOKUP; VLOOKUP.
 • 3.1.7 Bruke logiske funksjoner: IF; AND; OR; ISERROR.
 • 3.1.8 Bruke tilgjengelige databasefunksjoner: DSUM; DMIN; DMAX; DCOUNT.
 • 3.1.9 Bruke nestede funksjoner.

4 Analyse.

4.1 Pivot tabeller/Dynamiske krysstabeller.

 • 4.1.1 Opprette pivottabeller/dynamiske krysstabeller ved bruk av definerte feltnavn.
 • 4.1.2 Endre datakilde og oppdatere pivottabeller/dynamiske krysstabeller.
 • 4.1.3 Gruppere data i en pivottabell/dynamisk krysstabell ved å definere kriterier.

4.2 Scenario/Versjoner.

 • 4.2.1 Lage et navngitt scenario fra et definert celleområde.
 • 4.2.2 Lage en sammendragsrapport for et scenario.

4.3 Feilsøking i regneark.

 • 4.3.1 Spore celler på overordnet nivå i et regneark.
 • 4.3.2 Spore celler på underordnet nivå i et regneark.
 • 4.3.3 Vise alle formler eller vise alle plasseringer av formler i et regneark.
 • 4.3.4 Opprette eller fjerne merknader i regneark.
 • 4.3.5 Redigere merknader i regneark.

5 Spesial verktøy.

5.1 Makro.

 • 5.1.1 Registrere en enkel makro (f.eks et sideoppsett).
 • 5.1.2 Kjøre en makro.
 • 5.1.3 Tilordne en makro til en knapp på knapperaden

© Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Opprettet 27.03.2001