Fagplan Datakortet modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 2, Bruk av datamaskin og operativsystem, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem, krever at kandidaten skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av datamaskinen og operativsystemet. Kandidaten skal være i stand til å justere de mest vanlige innstillinger i operativsystemet, bruke hjelpesystemet og håndtere programmer som har låst seg. Kandidaten skal vise evnen til å arbeide effektivt i skrivebordsmiljøet, og håndtere ikoner og vinduer. Han eller hun skal kunne håndtere filer og kataloger/mapper, vite hvordan man kopierer, flytter og sletter filer og kataloger/mapper, samt hvordan man komprimerer og pakker ut filer. Kandidaten skal også forstå hva et virus er og hvordan en bruker et antivirusprogram. Kandidaten skal også kunne bruke enkle redigeringsverktøy og ulike utskriftsmuligheter som er tilgjengelige i operativsystemet.

2.1 Datamaskinens omgivelser

2.1.1 Komme i gang med datamaskinen

 • 2.1.1.1 Starte datamaskinen
 • 2.1.1.2 Slå av datamaskinen på riktig måte.
 • 2.1.1.3 Starte datamaskinen på nytt.
 • 2.1.1.4 Avslutte et program som ikke svarer.

2.1.2 Grunnleggende innstillinger

 • 2.1.2.1 Se på datamaskinens systemopplysninger, som operativsystem og dets versjonsnummer, installert RAM.
 • 2.1.2.2 Endre datamaskinens skrivebordsinnstillinger: dato og tid , volum, skrivebordsinnstillinger (fargevalg, skjermoppløsning, innstillinger av skjermbeskytter)
 • 2.1.2.3 Angi og endre tastaturspråk.
 • 2.1.2.4 Formatere flyttbare disker: Diskett, Zip disk.
 • 2.1.2.5 Installere/avinstallere programvare.
 • 2.1.2.6 Bruke skjermdumpfunksjonen (print screen) på tastaturet og lime inn innholdet i et dokument.
 • 2.1.2.7 Bruke hjelpefunksjonen.

2.1.3 Tekstredigering

 • 2.1.3.1 Starte et tekstbehandlingsprogram. Åpne, opprette en fil.
 • 2.1.3.2 Lagre filen i en katalog/mappe eller på diskett.
 • 2.1.3.3 Lukke tekstbehandlingsprogrammet.

2.2 Skrivebordet

2.2.1 Arbeide med ikoner

 • 2.2.1.1 Gjenkjenne grunnleggende skrivebordsikoner som filer, mapper/kataloger, programmer, skrivere, papirkurven.
 • 2.2.1.2 Merke og flytte skrivebordsikon.
 • 2.2.1.3 Åpne en fil, mappe/katalog eller et program fra skrivebordet.
 • 2.2.1.4 Opprette snarveisikoner på skrivebordet og i menyer.

2.2.2 Arbeide med vinduer

 • 2.2.2.1 Gjenkjenne de forskjellige delene av et skrivebords-/programvindu: tittellinjen, verktøylinjen, menylinjen, statuslinjen, rullefeltene.
 • 2.2.2.2 Kunne minimere, maksimere, gjenopprette, endre størrelse på og lukke vinduer.
 • 2.2.2.3 Veksle mellom åpne vinduer.

2.3 Filbehandling

2.3.1 Begreper

 • 2.3.1.1 Forstå hvordan operativsystemet viser disker, mapper/kataloger og filer i en hierarkisk struktur.
 • 2.3.1.2 Vite at enhetene som brukes av operativsystemet for å lagre filer og mapper/kataloger er harddisken, diskett, CD-ROM, nettverksdisker.

2.3.2 Mapper/Kataloger

 • 2.3.2.1 Navigere til en fil, mappe/katalog på en disk.
 • 2.3.2.2 Opprette en mappe/katalog og en undermappe/-katalog.
 • 2.3.2.3 Vise egenskapene til en mappe/katalog: mappenavn, størrelse, plassering.

2.3.3 Arbeide med filer

 • 2.3.3.1 Kunne gjenkjenne de mest brukte filtypene: tekstbehandlingsfiler, regnearkfiler, databasefiler, presentasjonsfiler, bildefiler, lydfiler, videofiler, komprimerte filer, midlertidige filer.
 • 2.3.3.2 Telle antall filer, filer av en bestemt type, i en mappe/katalog (inkludert eventuelle undermapper/-kataloger).
 • 2.3.3.3 Endre filattributter: skrivebeskyttelse, lese og skrive rettigheter.
 • 2.3.3.4 Sortere filene etter navn, størrelse, type, dato endret.
 • 2.3.3.5 Forstå viktigheten av beholde korrekt filetternavn når man endrer filnavnet på en fil.
 • 2.3.3.6 Endre navn på filer, mapper/kataloger.

2.3.4 Kopiere, flytte

 • 2.3.4.1 Velge ut filer enkeltvis. Velge ut grupper av filer, både tilstøtende og ikke-tilstøtende filer.
 • 2.3.4.2 Kopiere filer, mapper/kataloger mellom mapper/kataloger og disker.
 • 2.3.4.3 Flytte filer, mapper/kataloger mellom mapper/kataloger og disker.
 • 2.3.4.4 Forstå hvorfor det er viktig å ta sikkerhetskopi av filer til et flyttbart lagringsmedium.

2.3.5 Slette, gjenopprette

 • 2.3.5.1 Slette filer, mapper/kataloger til papirkurven.
 • 2.3.5.2 Gjenopprette filer, mapper/kataloger fra papirkurven.
 • 2.3.5.3 Tømme papirkurven.

2.3.6 Søke

 • 2.3.6.1 Bruke søkeverktøy for å finne filer, mapper/kataloger.
 • 2.3.6.2 Søke etter filer ved å angi deler av innhold, dato endret, dato opprettet, størrelse eller jokertegn som søkebegrep.
 • 2.3.6.3 Vise listen over de sist brukte filene.

2.3.7 Komprimere filer

 • 2.3.7.1 Forstå hva som menes med filkomprimering.
 • 2.3.7.2 Komprimere filer i en mappe/katalog.
 • 2.3.7.3 Pakke ut filer fra en komprimert fil.

2.4 Virus

2.4.1 Begreper

 • 2.4.1.1 Vite hva et virus er og kjenne til skader et virus kan gi.
 • 2.4.1.2 Kjenne til hvordan et virus kan bli overført til datamaskinen.
 • 2.4.1.3 Forstå fordelene med et antivirusprogram.
 • 2.4.1.4 Forstå hva som menes med å desinfisere en fil.

2.4.2 Håndtere virus

 • 2.4.2.1 Bruke et antivirusprogram for å undersøke disker, mapper, filer.
 • 2.4.2.2 Forstå hvorfor antivirusprogram trenger regelmessig oppdatering.

2.5 Utskrifts-behandling

2.5.1 Oppsett

 • 2.5.1.1 Endre standardskriver fra listen over installerte skrivere.
 • 2.5.1.2 Installere en ny skriver på datamaskinen.

2.5.2 Utskrift

 • 2.5.2.1 Skrive ut et dokument fra et tekstbehandlingsprogram.
 • 2.5.2.2 Vise utskriftskøen når en utskrift pågår.
 • 2.5.2.3 Pause, fortsette, avbryte utskrifter i utskriftskøen.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.