Ekspertvurdering av Programvare for avspilling av DAISY

Skrevet av: Miriam Nes
Dato: 16.01.2007

En ekspertvurdering av programvare for avspilling av DAISY har blitt utført av Miriam Nes, som en del av hennes masteroppgave. En oppsummering av resultatene fra denne vurderingen blir her presentert. Hele analysen av verktøyene – inkludert metodikk, poengsystem og vurderinger gjort – kan leses i masteroppgaven.

De tre verktøyene for DAISY-avspilling vurdert er de norske versjonene av: Victor Reader Soft 1.5 og EasyReader 2.30 og det gratis verktøyet Amis 2.5.

Metodikken brukt er Feature Analyse – en tilnærming til analyse ment til å støtte planlegging og utføring av upartiske, pålitelige evalueringer av programvare som støtter en gitt aktivitet for en gruppe brukere som utfører relativt liknende oppgaver under liknende betingelser.

I denne evalueringer er brukergruppen definert som “elever med lese-og skrive-vansker, som bruker DAISY som tilrettelagt læremateriell”. De funksjonaliteter som skal vurderes, og viktigheten av hver av funksjonalitetene, er vurdert utfra den definerte brukergruppen. Dette, samt et poengsystem med beskrivelser av hva som skal oppfylles for å få en viss poengscore, ble definert før selve analysen ble utført.

I analysen vinner Amis en knepen seier over EasyReader. EasyReader har klart høyest score totalt, men er ikke best på akkurat det som ble regnet som viktigst i denne evalueringen. Amis, derimot, scorer høyt på alle, og bare, de viktigste funksjonalitetene.

Amis kommer ut på toppen på grunn av det definerte oppsettet av hvilke funksjonaliteter som er vurdert som aller viktigst for brukergruppen. På disse funksjonalitetene er Amis noe sterkere enn EasyReader. Victor Reader Soft er den soleklare taperen i evalueringen, med både lavest score totalt og med dårligste uttelling på de funksjonaliteter som regnes som de viktigste. I tillegg er Victor Reader Soft den dyreste av de to lisenserte programvarene.

EasyReader er likevel den avspilleren som får høyest score generelt - 121 totale poeng, mot Amis med 86 poeng og Victor Reader Soft med 82 poeng. Verktøyet scorer altså veldig mye høyere enn de andre to, men er uheldig med uttellingen på poengene sine.

Amis har dårlig stabilitet, og krasjet cirka hvert 20 minutt under testingen, uten å bli utsatt for høy belastning. Oversettelser og formuleringer er noe vanskelige å forstå. Installasjonsprosessen og å åpne nye bøker i Amis var problematisk. Siden verktøyet er gratis, kan ingen brukerstøtte forventes. Dersom brukere er villige til å jobbe seg gjennom disse problemene, er derimot brukergrensesnittet og funksjonalitetene i Amis godt tilpasset brukergruppen.

EasyReader er derimot stabilt, og har godt språk og god brukermanual. Programmet koster cirka 500 kroner, men med kjøpet følger tilbud om brukerstøtte og den langt bedre robustheten. I praksis kan derfor EasyReader fungere bedre enn Amis.

Masteroppgaven med den fulle ekspertanalysen vil bli levert ved Ifi, UiO i mai 2007. Spørsmål om evalueringen kan rettes til Miriam Nes på e-post: menes@ifi.uio.no.

Amis 2.5 i norsk versjon er ikke ennå lagt ut, men Amis 2.4 kan lastes ned gratis hos NLB på nettadresse: http://nlb.no/articleview.aspx?articleID=382.

EasyReader forhandles i Norge av Blindes produkter.

Victor Reader Soft forhandles av Bo Jo.