Skjema med forklaring mellom felt

Skrevet av: Morten Tollefsen

Sist oppdatert: 10.3.14

Eksempelsamling

Brukes en skjermleser må du som oftest velge skjemamodus (begrepet som brukes varierer litt) for å fylle inn tekstfelt.

Tab brukes for å hoppe mellom felt og knapper. Skjermleseren vil imidlertid ikke stoppe på viktige forklaringer som ligger mellom feltene. Du kan bruke tabindex for å sikre at skjermleseren stopper ved forklaringen:

<p tabindex="0">Pesrsonnumer skal ha 11 siffer.</p>

Brukes tabindex="0" vil også de som benytter tastatur (uten skjermleser) få en stopp på forklaringen.

Skjemaet nedenfor sender deg kun til en ny side, men du bør ikke bruke et ordentlig personnummer (11 siffer kreves ikke).

Personnummeret nedenfor skal ha 11 siffer.

 

 

Mer informasjon