Teksting av video

Skrevet av: Trond Ausland, Morten Tollefsen

Sist oppdatert: 12.7.13

Eksempelsamling

WCAG setter krav til teksting av video:

Det finnes flere formater for teksting av video. WebVTT (Web Video Text Tracks Format) anbefales siden den er en del av HTML5-standarden.

VTT-eksempel

Her er et eksempel på en VTT-fil som inneholder 3 tidskodede undertekster. Koden kan redigeres med en vanlig tekstbehandler som f.eks. notisblokk:

00:00:12,000 --> 00:00:15,000
Hva fører deg hit?

00:00:18,500 --> 00:00:20,500
Jeg leter etter noen.

00:00:36,500 --> 00:00:39,000
Det er et farlig område for fremmede å ferdes i.

Merk at VTT-filer bør lagres i UTF8 format for å sikre at spesielle tegn osv. vises på riktig måte.

Her er html-koden for å legge til video med teksting:

<video width="720" height="480" controls>
<source src="video.mp4" type="video/mp4" />
<source src="video.ogv" type="video/ogg" codecs="theora, vorbis" />
<source src="video.webm" type="video/webm" />
<track src="teksting.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norsk" />
</video>

Video-eksempel

I filmen under demonstrerer Trond Ausland hvordan teksting kan gjøres med hjelp av en nettside:

https://ie.microsoft.com/testdrive/Graphics/CaptionMaker/

Filmen har også blitt tekstet ved hjelp av denne nettsiden.

Mer informasjon