Måling av kontrast (Colour Contrast Analyzer)

Skrevet av: Trond Ausland, Morten Tollefsen

Sist oppdatert: 5.7.13

Eksempelsamling

WCAG setter krav til kontrast:

Kontrast kan måles med ulike verktøy. I filmen under viser Trond Ausland hvordan Colour Contrast Analyzer brukes.

Mer informasjon