Lange bildebeskrivelser

Skrevet av: Morten Tollefsen

Sist oppdatert: 6.6.13

Eksempelsamling

longdesc-attributtet inneholder en URL og brukes for å vise lange bildebeskrivelser. Vurder imidlertid gjerne å legge lenken synlig for alle. longdesc vises bare for de som bruker hjelpemidler for synshemmede, og også andre kan ha nytte/glede av den alternative forklaringen.

<img src="svarttrost.jpg" alt="svarttrost" longdesc="longdesc2.html" />

svarttrost

Bildet er hentet fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Svarttrost

Mer informasjon