Dokumenter fra PIKT- forprosjektet

Nedenfor finner du referater og andre dokumenter fra MIKT-forprosjektet.