Dokumenter og lenker (Stabile testsider)

På denne siden legger vi ut dokumenter og annen informasjon fra prosjektet Stabile testsider.

Eksempelsamling om web og universell utforming

Universal Design Guidelines Final Report.docx

EazyQuizy Final report - INF5261 Development of mobile information systems and
services.pdf