Det er ikke vanskelig å skrive tilgjengelige artikler!

10 råd om tilgjengelighet som kan gjøre web'en bedre.

Skrevet av: Morten Tollefsen, 4.10.12

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 er en teknisk standard. Standarden kan være vanskelig å forstå for mange som publiserer informasjon på web. Heldigvis er det ganske lett å skrive tilgjengelig, og nedenfor finner du noen viktige ting å ta hensyn til. Dette er ikke alltid tilstrekkelig, men for mange er det ikke mer som skal til! Lyd og video er for eksempel ikke med nedenfor.

10 gode råd

 1. Skriv enkelt og forståelig.
  Bruk korte setninger og unngå forkortelser. Fremmedord og faguttrykk skal forklares, og kun brukes når det er nødvendig. Skriv det viktigste først!
 2. Bruk tilstrekkelig kontrast (forskjell mellom tekst og bakgrunn).
  I WCAG står det at kontrastforholdet skal være minimum 4,5:1.
  Det finnes gode værktøy for å sjekke kontrast, for eksempel: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html
 3. Farger kan brukes for å formidle informasjon, men du skal også vise informasjonen på en alternativ måte.
  Har du for eksempel en rød og en blå linje i et diagram kan du la den ene linjen være heltrukket og den andre stiplet.
 4. Bruk ordentlige overskrifter med riktig nivå.
  Med "ordentlige overskrifter" menes h-tag'er i HTML. En overskrift på nivå 2 skal alltid høre til en overskrift på nivå 1. Hvordan overskrifter settes inn, varierer mellom ulike verktøy og publiseringssystemer.
 5. Bruk ordentlige lister.
  Med "ordentlige lister" menes ul, ol-tag'er i HTML. Hvordan lister settes inn, varierer mellom ulike verktøy og publiseringssystemer.
 6. Unngå å formatere tekst med fet, kursiv, understreking osv.
  Bruk html-stiler som <strong>, <em>, <code>. Hvordan du velger stiler, varierer mellom ulike verktøy og publiseringssystemer.
 7. Bruk groteske skrifttyper (det vil si tegn uten seriffer).
 8. Bilder og lyd skal ha en alternativ tekst.
  Grafiske lenker skal alltid ha en alternativ tekst, og teksten skal beskrive hva det lenkes til (det vil si ikke selve bildet/symbolet). Hvordan bilder gis en alternativ tekst, varierer mellom ulike verktøy og publiseringssystemer.
 9. Ikke overdriv bruken av lenker, og gi hver lenke en god tekst slik at det er enkelt å skjønne hva det pekes til.
 10. Datatabeller skal merkes med radoverskrifter og/eller kolonneoverskrifter.