Brukermedvirkning

Beyond Standards: Reaching Usability Goals Through User Participation (gjennomgår amerikansk lovgiving, fokus på tilgjengelighet over usability, må ha praktisk brukermedvirkning) Forfatter: Ted Wattenberg, Accessibility and Computing, No.79, juni 2004, ACM
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1040053.1040055

Forskare om användarmedverkan - Att involvera personer med funktionsnedsätting i forskning och utveckling inom IT-området, Forfatter: Lina Gauffin, Hjälpmedelsinstitutet (Sverige) 2003, Bromma tryck
http://www.hi.se/shopping/ShowItem____424.aspx

Metoder för produktutvärdering när användarna har dyslexi, Forfatter: Elin Francke, Examensarbeid i menneske-maskininteraksjon ved Programmet för datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm (Sverige) 2004, KTH Numerisk analys och datalogi, KTH Vetenskap och Konst
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2004/rapporter04/francke_elin_04137.pdf

Nyttan av synskadade användares medverkan - Soft Systems Methodology som analysverktyg vid systemutveckling, Forfatter: Erik Edlund og Ellinor Jonsson, Institutet fôr Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet och KTH (Sverige) 2005
http://www.hi.se/global/Dokument/battretillsammans/Exjobb/ExJobb_051128.pdf